Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Veokorraldaja (201240)

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
Kutsekeskharidusõpe,
tase 4
statsionaarne,
päevane õpe
põhiharidus 180 EKAP, 3a

Selle õppekava alusel me uusi õpperühmasid ei ava, sest uuest õppeaastast rakendub täiesti uus õppekava veokorraldaja- logistik, mis on samm edasi selle valdkonna õpingutes. Tutvu lähemalt uue õppekavaga ja sa leiad enda jaoks põneva tulevikku suunatud ameti

Vastvõtu tingimused

Taotluse alusel toimub vestlus

Põhiõpingute moodulid

 • Logistika alused
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Klienditeenindus
 • Transpordilogistika juhtimine
 • Ekspedeerimiseteenuste ostmine ja müümine
 • Praktika: laotöö / kaubavedude korraldamine

Valikõpingute moodulid

 • Laotöötoimingud
 • IT süsteemide riistvara ja taristu
 • Rakendustarkvara
 • Raamatupidamise alused
 • Turunduse alused
 • Erialane võõrkeel (inglise ja vene)
 • Tõstukid, nende hooldus ja juhtimine
 • Eetika ja ärieetika
 • Õpioskused
 • Õpioskuste kujundamine

Lõpetamine

Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel. Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele "Veokorraldaja tase 4" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon

Edasiõppimise võimalused

Logistik tase 5 ja rakenduskõrgkoolis

Võimalused tööturul

Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates valdkondades järgnevatel ametikohtadel: Transpordikorraldaja ja teised ametikohad, millede ülesannete hulka kuuluvad transpordi- ja logistikat puudutavad küsimused

Õppekava

Veiko Ardel