Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

 


Logistik (128037)

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
Kutseharidus, 5 tase statsionaarne,
päevane õpe
keskharidus 120 EKAP, 2 a

Vastvõtu tingimused


Taotluse alusel toimub vestlus ja inglise keele baastest

Põhiõpingute moodulid

 • Sissejuhatus erialasse: logistika
 • Infotehnoloogia logistikas
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Logistika erialakompetentside erikursus
 • Juhtimine, juhendamine ja meeskonnad logistikas
 • Kliendisuhted ja -teenindus logistikas
 • Kaubavedude planeerimine
 • Veo- ja ekspedeerimise teenuste korraldamine
 • Lepingud ja dokumentatsioon kaubavedudel
 • Ostutegevuste planeerimine ja korraldamine
 • Kaubavarude täiendamise korraldamine
 • Lepingud ja dokumentatsioon ostmises ning varude täiendamises
 • Eriala uurimisprojekt logistikas
 • Logistika erialane võõrkeel (inglise ja vene)
 • Logistika erialased võõrkeeled II
 • Praktika: laotöö, ostmine ja varude juhtimine / kaubavedude planeerimine ja korraldamine

Valikõpingute moodulid

 • Ettevõtluse baasmoodul
 • Kvaliteedi- ja riskijuhtimine logistikas
 • Logistika kogukulud, eelarvestamine ja maksud
 • Tollindus
 • Tagastuslogistika, pakendi- ja jäätmekorraldus
 • Tarneahelate haldamine
 • Tootmise ja materjali planeerimise alused
 • IKT rakendused ja tulevikutehnoloogiad
 • Praktiline rakendus/lahendus logistikas
 • Ohtlikud ja eriotstarbelised veod
 • Logistika e-kaubanduses
 • Posti-, paki- ja kullerteenuste logistika
 • Laotöötaja erikursus
 • Tõstukijuhi kursus

Lõpetamine

Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel. Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele "Logistik, tase 5" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrgkoolis

Võimalused tööturul

Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates valdkondades järgnevatel ametikohtadel: Transpordikorraldaja, logistik, laovarude ja ostujuht ning teised ametikohad, millede ülesannete hulka kuuluvad logistikat puudutavad küsimused

Õppekava

Veiko Ardel