Õppetöö

Töökohapõhine õpe


Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamisel erinevates asutustes samuti loob õpe eeldused teadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 • Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöös.
 • Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.
 • Õpilasel on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
 • Õppija täidab ettevõttes juhendaja käe all erinevaid tööülesandeid. Sellele lisandub teoreetilisem õppetöö koolis.
 • Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
 • Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse.

Lisainfot õpipoisi õppe kohta saab siit

Valgamaa Kutseõppekeskuses saab töökohapõhises õppes õppida mitmetel erialadel, näiteks:

Hea ettevõtja! 

Töökohapõhine õpe annab hea võimaluse investeerida tulevikku, koolitades oma töötajaid. Huvi korral võtke ühendust Valgamaa Kutseõppekeskuse töökohapõhise õppe koordinaatoriga.

Töökohapõhise õppe kohta saad rohkem infot Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehelt.

----

PRÕM programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ ESF toetuse on saanud järgmised projektid:

Valgamaa Kutseõppekeskuses reguleerib töökohapõhist õpet Töökohapõhise õppe rakendamise kord.

 

Valgamaa Kutseõppekeskuse töökohapõhise õppe koordinaator on:

Kärt Kuvvas-Mekk

kart.kuvvas-mekk@vkok.ee

+372 5818 3980 

 

 

Meie kooli PRÕMI UUDISED

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes. Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamisel erinevates asutustes samuti loob õpe eeldused teadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 • Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöös.
 • Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.
 • Õpilasel on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
 • Õppija täidab ettevõttes juhendaja käe all erinevaid tööülesandeid. Sellele lisandub teoreetilisem õppetöö koolis.
 • Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
 • Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse.

Lisainfot õpipoisi õppe kohta saab siit

Valgamaa Kutseõppekeskuses saab töökohapõhises õppes õppida mitmetel erialadel, näiteks:

Hea ettevõtja! 

Töökohapõhine õpe annab hea võimaluse investeerida tulevikku, koolitades oma töötajaid. Huvi korral võtke ühendust Valgamaa Kutseõppekeskuse töökohapõhise õppe koordinaatoriga.

Töökohapõhise õppe kohta saad rohkem infot Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehelt.

----

PRÕM programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ ESF toetuse on saanud järgmised projektid:

Valgamaa Kutseõppekeskuses reguleerib töökohapõhist õpet Töökohapõhise õppe rakendamise kord.

 

Valgamaa Kutseõppekeskuse töökohapõhise õppe koordinaator on:

Kärt Kuvvas-Mekk

kart.kuvvas-mekk@vkok.ee

+372 5818 3980 

 

 

Meie kooli PRÕMI UUDISED