Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Sõiduki pindade hooldaja ja rehvitehnik

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
kutseharidus,
tase 3
statsionaarne,
päevane õpe
haridusnõudeta 60 EKAP, 1 a

Sõiduki pindade hooldaja ja rehvitehnik töötab remondi ja hooldusega tegelevates ettevõtetes. Sõiduki pindade hooldaja ja rehvitehniku töö on lihtsamate auto hooldus ja remonditoimingute teostamine juhendamisel. Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik tegeleb sõidukite värvkatte, salongi sisustuse ning  mootoriruumi  puhastamisega ja hooldamisega. Töö eesmärk on osutada klientidele sõidukite pindade puhastamise ja hooldamise teenust professionaalsel tasemel ning sellega ennetada sõiduki ebanormaalset kulumist ning korrosioonikahjustuste teket. Rehvitööde hooajal võib sõidukite pindade hooldaja teha sõidukitele rehvitöid. Samuti omandab sõiduki pindade hooldaja ja rehvitehnik teadmised ja oskused, et teostada kergemaid veermiku diagnoosimise ja remonttöid.

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal.

Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud:

 • Erialale vastavad töötunked
 • Peakate
 • Turvajalatsid

Õpilane võib kasutada isiklikke individuaalseid isikukaitsevahendeid nagu  kaitseprille, kindaid ja kuulmiskaitsevahendeid. Isikukaitsevahendi soetamisel tuleb veenduda, et sellel on CE märgis, mis kinnitab vastavust olulistele nõuetele.

Põhiõpingute moodulid

 • Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehniku alusteadmised
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • õiduki värvkatte sh klaaspindade puhastamine ja hooldamine
 • Rattakoobaste, rehvide, velgede ja uksevahede puhastamine ja hooldamine
 • Sõiduki sisustuse ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine
 • Sõiduki mootoriruumi puhastamine ja pindade hooldamine
 • Sõiduki põhjapesu
 • Rehvivahetustööd
 • Sõiduki rattakoopas asuvate sõlmede seisukorra kontrollimine
 • Rehviparandustööd
 • Praktika

Valikõpingute moodulid

 • Kirjalike tööde vormistamine
 • Sõiduauto rehvide õhutiheduse kontroll ja taastamine
 • Maalritööriistad ja -seadmed ning -materjalid
 • Värviõpetus ja kompositsioon
 • Rakendustarkvara
 • Esteetika
 • Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus

Lisamoodul

Eesti keel teise keelena (vene-, inglise- ja läti õppekeelegarühmadele)

Lõpetamine

Õpingud kolmanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

Pärast lõpetamist on võimalik edasi õppida kutsehariduses „Mootorsõidukitehnik, tase 4“ õppekaval.

Võimalused tööturul

Õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda sõiduautode, maasturite ja kaubikute hoolduse ning remondiga tegelevasse ettevõttesse.

Õppekava

Vidrik Ugur