Koolielu

Koolielu


Õpilasesindus on kooli õpilaste poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus.

Õpilasesindusse kuuluvad õpilased, kelle jaoks on oluline, et koolis peale õppimise ka muud huvitavat toimuks. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel õpilastel.

Õpilasesinduse tegevuse põhiline eesmärk on õpilaste õiguste kaitsmine koolis, kooliürituste korraldamine ja läbiviimine ning koostöö arendamine õpetajate, õpilaste ning kooli juhtkonna vahel.

VKÕK õpilasesindus on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige. Kuuluvus laiemasse organisatsiooni annab võimaluse ka väljaspool kooli aktiivselt noortega suhelda, võtta osa projektide kirjutamisest ja nende realiseerimisest.
Samuti on see võimalus tihendada suhteid teiste koolidega ning ka üritusi koos korraldada.

Õpilasesinduse põhikiri

Õpilasesinduse juhatus 2023/24 õppeaastal

Karel Lillipuu K21 - esimees karel.lillipuu@vkok.ee

Annela Korge K21 - aseesimees annela.korge@vkok.ee

Jarek Orav VKL21 - sekretär jarek.orav@vkok.ee

 

Jälgi Õpilasesinduse tegemisi ka Facebookis ja Instagramis!

Facebook

Instagramm

Õpilasesindus on kooli õpilaste poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus.

Õpilasesindusse kuuluvad õpilased, kelle jaoks on oluline, et koolis peale õppimise ka muud huvitavat toimuks. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel õpilastel.

Õpilasesinduse tegevuse põhiline eesmärk on õpilaste õiguste kaitsmine koolis, kooliürituste korraldamine ja läbiviimine ning koostöö arendamine õpetajate, õpilaste ning kooli juhtkonna vahel.

VKÕK õpilasesindus on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige. Kuuluvus laiemasse organisatsiooni annab võimaluse ka väljaspool kooli aktiivselt noortega suhelda, võtta osa projektide kirjutamisest ja nende realiseerimisest.
Samuti on see võimalus tihendada suhteid teiste koolidega ning ka üritusi koos korraldada.

Õpilasesinduse põhikiri


Õpilasesinduse juhatus 2023/24 õppeaastal

Karel Lillipuu K21 - esimees karel.lillipuu@vkok.ee

Annela Korge K21 - aseesimees annela.korge@vkok.ee

Jarek Orav VKL21 - sekretär jarek.orav@vkok.ee

 

Jälgi Õpilasesinduse tegemisi ka Facebookis ja Instagramis!

Facebook

Instagramm