Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Kelner

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseharidus, tase 4 töökohapõhine õpe põhiharidus 60 EKAP, 0,5 a

Kelner on kõrgelt kvalifitseeritud klienditeeninduse spetsialist toitlustussektoris, kes tagab sujuva ja meeldiva teeninduskogemuse igale kliendile alates hetkest, mil nad astuvad sisse, kuni hetkeni, mil nad lahkuvad. Kelneri töö on keskendunud kvaliteetsele klienditeenindusele, sealhulgas toitude ja jookide professionaalsele serveerimisele, menüü tundmisele ja klientide nõustamisele nende valikutes. Lisaks on kelner vastutav teenindusprotsessi ettevalmistamise, tellimuste vastuvõtmise ja vormistamise ning arveldamise eest.

Selle ametikoha peamised nõudmised hõlmavad suurepäraseid suhtlemisoskusi, võimet töötada meeskonnas, head füüsilist vastupidavust ja valmisolekut töötada vahetustega, sealhulgas õhtuti ja pühade ajal. Kelner peab suutma kiiresti tegutseda, säilitades samas rahulikkuse ja professionaalsuse ka kõige nõudlikumates olukordades.

Kelneri ametikoht nõuab põhjalikku ettevalmistust, mis sisaldab põhiharidusele lisaks kutsealast koolitust kutseõppeasutuses või läbi praktiliste kogemuste töökohal. Edukas kelner on mitte ainult teadlik toidu ja jookide serveerimise tehnikatest, vaid omab ka laialdasi teadmisi toiduvalmistamise, eritoitumise ja rahvusköökide eripärade kohta.

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning nõutava haridustaseme tõendamine.  

Õppeaeg

Kelneri õppeaeg on pool aasta. Lisaks auditoorsele õppele, 1/3 õppemahust, tuleb läbida õppepraktika töökeskkonnas, 2/3 õppemahust. Auditoorne õppetöö toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses.

Õpetatavad moodulid

Catering ja peolaudade teenindus

Erialane võõrkeel

Joogiõpetus

Kelneri praktika

Restoraniteenindus

Toitlustamise alused

Toitlustusteeninduse alused

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud kelneri eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus, sooritab õpilane õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Kelner, EKR tase 4“.
 

Edasiõppimise võimalused (vajalik keskharidus):

Kutsehariduse tasemel:

  • Vanemkokk, tase 5
  • Vanemkelner, tase 5

Kõrghariduse tasemel:

  • Toitlustuse korraldus
  • Turismi ja toitlustuse korraldus
  • Toidutehnika ja tootearendus
  • Kutseõpetaja

Õppekava

Kadri Vallimäe-Pähk