Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Abikelner

 

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseharidus, tase 3 töökohapõhine õpe haridusnõudeta 60 EKAP, 0,5 a

Abikelner on algajate taseme klienditeenindaja toitlustussektoris, kes mängib olulist rolli suurepärase teeninduskogemuse pakkumisel. Töö hõlmab peamiselt kelneri abistamist teenindusprotsessi ettevalmistamisel ja läbiviimisel, alates serveerimisvahendite ettevalmistamisest kuni toitude ja jookide serveerimiseni. Samuti kuuluvad abikelneri ülesannete hulka klientide vastuvõtmine, puhastus- ja koristustööd ning positiivse kliendikontakti hoidmine.

See ametikoht eeldab suurt teenindusvalmidust, suhtlemisoskust ja meeskonnas töötamise võimet. Abikelner peab olema võimeline kiiresti õppima ja kohanduma, näitama üles initsiatiivi ja järgima juhiseid täpselt. Füüsiline vastupidavus ja valmisolek töötada vahetustega, sealhulgas puhkepäevadel ja õhtusel ajal, on samuti hädavajalikud. Edukas abikelner on kohusetundlik, suhtleb sõbralikult nii klientide kui ka kolleegidega ning hoiab töökoha puhta ja korras.

Abikelneri amet nõuab põhiharidust ja võib sisaldada kutsealast ettevalmistust, mis toimub kas töökohal või kutseõppeasutuses. Selle ameti peamised eesmärgid on pakkuda alust klienditeeninduse valdkonnas ning arendada oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud edasiseks karjääriks toitlustuses.

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine.  

Õppeaeg

Abikelneri õppeaeg on pool aasta. Lisaks auditoorsele õppele, 1/3 õppemahust, tuleb läbida õppepraktika töökeskkonnas, 2/3 õppemahust. Auditoorne õppetöö toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses.

Õpetatavad moodulid

Abikelneri praktika

Catering ja peoteenindus

Joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed joogid

Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused

Restoraniteenindus

Toitlustuse alused

Toitlustusteeninduse alused

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud abikelneri eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud riikliku kvalifikatsioonieksami Abikelner, tase 3.

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus, sooritab õpilane õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Abikelner, EKR tase 3“.
 

Edasiõppimise võimalused (vajalik keskharidus):

Kutsehariduse tasemel:

  • Kelner, tase 4
  • Toitlustusteenindus, tase 5

Õppekava

Kadri Vallimäe-Pähk