Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
kutseharidus,
tase 4
statsionaarne,
päevane õpe,
töökohapõhine õpe
keskharidus 60 EKAP, 1 a

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti töö on kliendi sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine, juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes, toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja asjaajamise korraldamisel.
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist võib spetsialiseeruda tööle intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanu, sõltuvushäirega isiku, abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse, toimetulekuraskustes isiku, rahvusvahelise kaitse saaja, väärkoheldud isiku või toimetulekuraskustes perega.

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti õppekavale õppima asumiseks on vajalik keskharidus. Õpe kestab üks aasta. Lisaks auditoorsele õppele tuleb läbida õppepraktika töökeskkonnas.

Vastuvõtu tungimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.

Põhiõpingute moodulid

  • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
  • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
  • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine läbi võrgustikutöö
  • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda, toetamine asjaajamisel
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Praktika

Lõpetamine

Õpingud neljanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus, sooritab õpilane õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 “.

Spetsialiseerumine

Õppekaval on võimalik neli spetsialiseerumist:

  • Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4
  • Tegevusjuhendaja, tase 4
  • Toimetulekuraskustes isiku tugiisik, tase 4
  • Toimetulekuraskustes pere tugiisik, tase 4

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Töötukassa poolt toetavad õppekavad on lisaks  sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistile, hooldustöötaja (õppekava kood 136877).

Õppekava

Fredy Lumi