Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Abikokk

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
kutseharidus,
tase 3
statsionaarne,
päevane õpe
haridusnõudeta 60 EKAP, 1 a

Valgamaa Kutseõppekeskuses on suurepärased tingimused õppeköökides ja suurköögis, et õppida selgeks abikoka ametioskused. Eelduseks on koostöövalmidus peakoka ja köögi muu personali vahel, kõrge pingetaluvus ja valmisolek töötada ajal, mil teised puhkavad, olles sealjuures positiivse suhtumisega.

Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel. Abikokk eeltöötleb toiduaineid, külmtöötleb köögivilju, valmistab vastavalt juhendile lihtsamaid lisandeid ja –toite, hoiab korras töökoha, teeb puhastus- ja koristustöid, täidab enesekontrolli tegevusi, planeerib ja korraldab oma tööd. Vajalik on hea tervis, vastupidavus, tahe ja oskus töötada meeskonnas.

Vastuvõtu tingimused

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning nõutava haridustaseme tõendamine.  

Põhiõpingute moodulid

 • Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Toitlustamise alused
 • Abikoka praktilise töö alused
 • Teeninduse alused
 • Abikoka praktika

Valikainete moodulid

 • Catering- teenindus
 • Digiküpsuse arendamine
 • Eesti köök
 • Eritoitlustus
 • Joogiõpetus I mittealkohoolsed joogid
 • Kutsealane eesti keel
 • Lilleseade ja ruumikujundus
 • Pagari- ja kondiitritöö
 • Välitoitlustus
 • Õpioskuste kujundamine

Õppeköökides töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud kokariided (jakk, püksid, põll ja müts), kokajalanõud.

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud abikoka eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kvalifikatsioon

Õpingute lõppedes sooritab õpilane kutsekvalifikatsioonieksami „Abikokk, EKR tase 3“.

Edasiõppimise võimalused

Kokk, tase 4 või toitlustusteenindaja, tase 4 erialal Valgamaa Kutseõppekeskuses.

Võimalused tööturul

Lõpetanul on võimalik tööle asuda toitlustusteenust pakkuvates ettevõtetes (restoran, kohvik, söökla, baar, kiirtoitlustusettevõte, suurköök, catering-ettevõte jms) abikokana.

Õppekava

Rakenduskavad 2023

Kadri Vallimäe- Pähk