Tasuta koolitused

Tasuta tööalane koolitus töötavatele täiskasvanutele

Projekti “Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames toimuvad täiskasvanute tööalased kursused, mis on tellitud Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt ning on kursuslastele tasuta.

 Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt Valgamaa Kutseõppekeskuse koolitusel osalemise tingimustele, st esitame arve vastavalt koolituse maksumisele!

Koolitustel võivad osaleda kõik, välja arvatud riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ning õppeasutuse enda personal ja tasemeõppe õppijad.

TASUTA KOOLITUSED 2022-2023  

         

 

Tegime taotluse järgnevatele koolitustele ja ootame nüüd otsust rahastamise kohta.

Jälgi reklaami ja kui kõik hästi läheb siis ootame registreerima!

AUTOCAD programmjoonestamine algajale-  40 tundi

Kuidas tõhusamalt sotsiaalmeedias müüa? - 36 tundi

Toote reklaamvideo- ja helitöötlus - 30 tundi

Sissejuhatus teksti- ja tabelitöötlusesse (E-õppe kursus) 4EKAP

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

 

Valgamaa Kutseõppekeskuses Loode 3 
Tasuta tööalased täienduskursused töötavatele inimestele
Info ja registreerimine tel 5300 8085, koolitus@vkok.ee