Õppekavad

Eesti keel A1- 260 tundi

Arvutikasutamise baaskursus- 26 tundi  

Masinõmblemine-35t

Esmaabi-16t

Hooldustöötajate arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele-60t

Digiturvalisus ja andmekaitseseadus hooldustöötjajatele-26t

Tõstukijuhi õppekava-52t

Digiturvalisus ja andmekaitseseadus tegevusjuhendajatale-26t

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus - 52 t

Suši valmistamine kodusel viisil - 4 t

Puhastusteeninduse baaskursus - 64  t

Mina olen Mina – keerulistes situatsioonides 18t

Digioskuste algkursus hooldustöötajatele-56t

Sissejuhatus teksti- ja tabelitöötlusesse 4EAP

Rohemajanduse materjalid – krohvimine ja värvimine savi- ja lubjatoodetega - 48T

Puhastusteeninduse alused koduhooldustöötajale- 40t

Isikupärane erilisus ehk erivajadusega õppija õppekeskkonnas -26t

Ka minul on unistused - vähemate võimalustega laste ja noorte toetamine õppekeskkonnas -26t

Mõista ja mõtesta minu vajadusi - erivajadusega lapse toetamine koolieelses lasteasutuses-26t

Nähtamatud teod koduseinte vahel - perevägivallaga kaasnev mõju õppekeskkonnas -13t

Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes -52t

Ettevalmistus 4. taseme koka kutseeksamiks- 64t

Tervislik toitumine: teadlikud valikud- 52t

Keevitaja algkursus -160t

Elektri- ja hübriidajamite tehniku autoala elektriohutuskoolitus- 65t

Hooldustöötaja ergonoomika võtted ja praktilised oskused- 6t

Äri inglise keele suhtluskursus edasijõudnule - 39t

Eesti keele lisaõpe väljalangevuse ennetamiseks - 208t

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistuskursus 260 t

AUTOCAD programmjoonestamine algajale- 40 tundi

Kuidas tõhusamalt sotsiaalmeedias müüa? - 36 tundi

Toote reklaamvideo- ja helitöötlus - 30 tundi

Tõstukijuhi koolitus 24 tundi 

B-KATEGOORIA MOOTORSÕIDUKI JUHI ETTEVALMISTAMISE ÕPPEKAVA