Autokool

Valgamaa Kutseõppekeskuse Autokool korraldab B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusi, ka automaatkäigukastiga autol.

 

 

 !!!  Registreeri ennast koolitusele siin; https://koolitus.edu.ee/training/6627/register

Meil on hea meel, et olete valinud oma autokooliks just Valgamaa Kutseõppekeskuse autokooli.

Oleme orienteeritud kaasaegsetele lahendustele ning innovaatilise koolina alustasime koostööd Osaühinguga Teooria, mis on ainulaadne liiklusõppe keskkond Eestis.

Kogu teoreetiline õpe toimub veebikeskkonnas: www.teooria.ee.

 KOOL REGISTREERIB! Palun ära tee seda ise!

Teooria.ee keskkond on jaotatud mooduliteks, mis on jaotatud omakorda väiksemateks peatükkideks. Iga mooduli lõpus on vahetest ning kohe peale 1. mooduli vahetesti edukalt sooritamist võite alustada sõidutundide planeerimist. Sõidutunde saate broneerida samuti Teooria.ee süsteemi vahendusel, kuid peale seda, kui olete sõidutundide eest tasunud ja see info on meie poolt süsteemi sisestatud.

P.S

1. mooduli vahetest peab olema sooritatud enne sõidutundi minemist, õpetaja kontrollib seda vahetult enne sõidutunni algust. Kui test on sooritatud positiivsele tulemusele, siis on kõik hästi, kuid kui test ei ole positiivsele tulemusele sooritatud, siis sõidutundi ei toimu (raha sõidutunni eest ei tagastata)!

Kõikide teemade kohta on tehtud videod, kus vaadatakse kogu materjal visuaalselt koos heliga läbi. Vaadake ja kuulake teemasid nii mitu korda kui vaja. Sellisel moel õppimine erineb tavapärasest autokoolist just seetõttu, et see on paindlik ning iga õpilane saab õppida omas tempos ning keskenduda enda jaoks kõige vajalikematele teemadele. Peatükkide videod on lühikesed, enamjaolt 6-8 minutit, mõnel juhul ka natuke üle 10 minuti.

Seejärel tuleb tutvuda lisamaterjalidega, mis aitavad õpitut kinnistada - näited elust, liiklusmärkide tähendused ja kõik muu sellega kaasnev. Iga teema lõpus tuleb teha vahetest, mis tõendab, et olete läbitud teemad selgeks saanud.

 Lisa materjalide alla kuulub ka Moodele keskkonnas olev materjal, mille leiate antud lingilt: https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=15221

!!!!!  PALUN KINDLASTI TÖÖTAGE KA SEE MATERJAL LÄBI! (materjal on parooliga kaitstud)

* Kõik õppesõitude vabad ajad on näha veebis, just seal saate broneerida endale sobiva sõiduaja. *Sõidutunni loobumisest tuleb teavitada enne toimumise aega vähemalt üks tööpäev ette- Kalmer Kiidmaa, +372 5649 8533

  • Mitteteatamise korral tuleb teenuse eest täiendavalt tasuda.
  • ESIMENE SÕIDUTUND ALGAB ALATI VALGAMAA KUTSEÕPPEKESKUSE PARKALAST! (Loode tn 3) 

    (Esimene kord sõidutundi tulles tuleb kaasa võtta:  isikut tõendav dokument.)

     

 Autokooli Maksumus: 1200 €

*Autokooli eest saab tasuda kahes osas. Esimene osamakse 600,00 eurot tuleb tasuda kursuse alguses, teine osamakse 600,00 eurot enne praktiliste tundide algust.

Kursuse maht kokku on 29 teooriatundi, 31 iseseisvat tööd, 30 sõidutundi,-sõidutunni pikkus on 45 minutit;

!!! Autokooli maksumusele LISANDUB:

*PIMEDASÕIT- 50.- (see tuleb tasuda sõiduõpetajale või vajadusel tuleb sõitma minna simulaatoril )

 *ESMAABI  (16 tundi), hind 50 eurot.

*Arstitõend - PALUN VEENDU, ET SUL ON TEHTUD ARSTITÕEND!   (https://www.transpordiamet.ee/tervisetoend-autojuhile)

E-tervisetõendi saamiseks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee  ning seejärel pöörduda arsti poole. E-tervisetõendi väljastamisel jõuab see automaatselt liiklusregistrisse.

*RIIGILÕIVUD - https://transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/riigiloivud-ja-nende-tasumine#mootorsoidukijuhi-ek

*Lisasõidutundid (33.-) ning praktiliste sõiduoskuste korduskontrolli soovist tuleb teavitada Kalmer Kiidmaa, +372 5649 8533

 

 KUIDAS VAHETADA AUTOKOOLI!

Mõnikord võib juhtuda, et päevakorda kerkib autokooli vahetamine, olgu siis elukoha muutumise tõttu või muudel põhjustel. Teeme kokkuvõtliku ülevaate, kuidas saab ühes autokoolis alustatud õpingutega edasi liikuda teise autokooli.

! Kui on tekkinud vajadus autokooli vahetamiseks, tuleb kõigepealt võtta ühendust oma autokooliga, kus hetkel õpitakse. Autokool väljastab õpilasele vastava tõendi, kus on ära toodud õpingute senine käik: kas teooriakursus on läbitud täielikult või osaliselt (sel juhul millises mahus), mitu õppesõidutundi on tehtud, kas läbitud on esmaabi, pimeda- ja libedasõidukoolitused. Lisaks sellele teeb autokool õpingukaardist koopia, mis antakse õpilasele kaasa. Tuleb arvestada, et enamik autokoolidest võtab dokumentide vormistamise eest tasu, ning selle suuruse määrab iga autokool ise.

Kui dokumendid on kätte saadud, tuleb pöörduda sinna autokooli, kus soovite õpinguid jätkata. Seal vormistatakse Teid autokooli koolituskursusele õppima. Ka sellega võib kaasneda sõltuvalt autokoolist sellele TASU, meie autokoolis on selle teenuse hinnaks 50.- Sõltuvalt varasemalt läbitud õppetöö mahust ja lisakoolitustest tuleb uues autokoolis läbida koolituskursuse raames erinevad koolitused: kui teooriakursus pole täielikult läbitud, tuleb see läbida ja sooritada nõutud vahekontrollid ja testid. Kui eelmises autokoolis jäi läbimata esmaabi-, pimeda- või libedasõidukoolitus, tuleb kindlasti läbida ka need. Õppesõidu miinimumtundide arv on määratud seadusega ning see tuleb igal juhul läbida. Küll aga ei saa nimetada seda uues autokoolis läbitavate sõidutundide arvu, mis tuleb sõita lisaks kohustuslikele sõidutundidele – sõiduoskuse omandamise kiirus on individuaalne.

 

 

* Meie sõiduõpetaja Kalmer Kiidmaa juures saab nüüd teha ka LÕPPASTME KOOLITUST -hind  175.-

Koolitajad:

Kalmer Kiidmaa, +372 5649 8533

https://vkok.ee/et/autokool#autokool

 

 

MEID ON MÄRGATUD JA TUNNUSTATUD!  AITÄH !