Client worker for people with mental health problems

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutsekeskharidusÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksNeljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu. Kutsekeskharidusõppes võivad õpinguid alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsidÕppeaeg1 aastaLisainfoÕpe toimub sessioonidena

Vastuvõtu tingimused:
vestlus

Õpitakse:
kliendi tegevusvõime hindamine ja klienditöö planeerimine;
kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes;
karjääri planeerimine ja ettevõtlusealused;
praktika (võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist).

Lõpetamine:
Õppe lõppedes sooritab õpilane kutsekvalifikatsioonieksami „Tegevusjuhendaja, EKR tase 4“ ning taotleb Euroopa tööturul tunnustatud tegevusjuhendaja kutsetunnistust.

Edasiõppimise võimalused:
Rakenduskõrgkoolides

Võimalused tööturul:
Karjääri on võimalik teha tegevusjuhendajast kuni tegevusterapeudini