Toetused


Valgamaa Kutseõppekeskuse õppijatel on võimalus saada järgmisi toetusi:

*õppetoetus

*eritoetus

*koolilõuna toetus

*sõidukulude hüvitamine

Kõikide toetuste taotlemine toimub läbi õppeinsosüsteemi Tahvel.edu.ee

Esmast infot taotlemise võimalustest annavad kursusejuhatajad.

 

Õppetoetus

Õppetoetus on rahaline toetus riigieelarvelistel kohtadel täiskoormusega õppes õppijatele, kellel on head õpitulemused.

Õppetoetuste maksmise korda reguleerib Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekorralduseeskiri Lisa 4. 

 

Eritoetus

Eritoetus on rahaline toetus õppijale, kellel on õpinguid takistavaid asjaolusid, nt. raske majanduslik olukord.

Eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimusi reguleerib Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekorralduseeskiri Lisa 5

 

Koolilõuna toetus

Koolilõunatoetus on ette nähtud põhihariduse baasil kutseõppuritele koolilõuna kulude katmiseks. 

Koolilõuna kulude katmise tingimusi reguleerib Valgamaa Kutseõppekeskuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

 

Sõidukulude hüvitamine

Sõidukulu hüvitamine on mõeldud statsionaarses õppes õppijatele sõiduks koolist kodukohta ja tagasi.

Sõidukulude hüvitamist reguleerib reguleerib Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord ja riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus

 

 

Valgamaa Kutseõppekeskuse õppijatel on võimalus saada järgmisi toetusi:

*õppetoetus

*eritoetus

*koolilõuna toetus

*sõidukulude hüvitamine

Kõikide toetuste taotlemine toimub läbi õppeinsosüsteemi Tahvel.edu.ee

Esmast infot taotlemise võimalustest annavad kursusejuhatajad.

 

Õppetoetus

Õppetoetus on rahaline toetus riigieelarvelistel kohtadel täiskoormusega õppes õppijatele, kellel on head õpitulemused.

Õppetoetuste maksmise korda reguleerib Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekorralduseeskiri Lisa 4. 

 

Eritoetus

Eritoetus on rahaline toetus õppijale, kellel on õpinguid takistavaid asjaolusid, nt. raske majanduslik olukord.

Eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimusi reguleerib Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekorralduseeskiri Lisa 5

 

Koolilõuna toetus

Koolilõunatoetus on ette nähtud põhihariduse baasil kutseõppuritele koolilõuna kulude katmiseks. 

Koolilõuna kulude katmise tingimusi reguleerib Valgamaa Kutseõppekeskuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

 

Sõidukulude hüvitamine

Sõidukulu hüvitamine on mõeldud statsionaarses õppes õppijatele sõiduks koolist kodukohta ja tagasi.

Sõidukulude hüvitamist reguleerib reguleerib Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord ja riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus