fbpx

Valgamaa Kutseõppekeskus alustab õpipoisiõppega Valga Haigla ASis - Valgamaa Kutseõppekeskus

20.01.2016

Valgamaa Kutseõppekeskus alustab veebruarist 2016 programmi „Praktikasüsteemi arendamine kutse-ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ (PRÕM) raames koostööd ettevõtetega.

Esimene ettevõte, kellega selle programmi raames koostööd alustatakse, on Valga Haigla AS. Selle ettevõtte 22 puhastusteenindajat asuvad ennast täiendama meie kooli õpilastena. Leping algavaks koostööks sõlmiti 19. jaanuaril 2016. Lepingu allkirjastasid Valgamaa Kutseõppekeskuse direktor Margus Ojaots ning Valga Haigla ASi juhataja Marek Seer.

Koolitustellimuse raames õppekohtade eraldamist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium, programmi elluviija on Sihtasutus Innove. Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

 

Pildil: Valga Haigla ASi juhataja Marek Seer ning Valgamaa Kutseõppekeskuse direktor Margus Ojaots.

IMG_0793  IMG_0782

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee