Talvine vastuvõtt

Valgamaa Kutseõppekeskus pakub edasiõppimise võimalusi ka hariduslike erivajadustega (HEV) õppijatele. Suurema toetusvajaduse taga võib olla lihtsustatud õppekaval omandatud põhiharidus, põhikooli riikliku õppekava läbimine eriprogrammi alusel (nt individuaalne õppekava, koduõpe), terviseseisund (puue, käitumis-ja tundeelu häire) või mistahes õppimist mõjutav asjaolu, mille tõttu on õpilase varasemas haridustees tehtud kohandusi.

Selleks, et oskaksime arvestada sinu vajadustega ja saaksime pakkuda sulle parimat võimalikku kutseharidust, palume sul sisseastumisel esitada ületulekuplaan.

Ületulekuplaani ankeet on leitav SIIT.

Lihtsustatud õppekava lõpetanud õpilastele pakume 3. taseme õpet (nominaalõppeaeg 1 aasta) abikoka, puidupingioperaatori, ja sõidukite pindade hooldaja/rehvitehniku erialal. Õpe toimub väikerühmas.

Toimetulekuõppe lõpetanud õpilastele pakume 2. taseme õpete köögiabilise erialal (nominaalõppeaeg 2 aastat). Õpe toimub Urvaste Koolis väikerühmas.

Sulle sobivaima õppevormi ja –kava valimisel nõustab sind kooli sotsiaalpedagoog Britten Kerb. Kui sa ei ole erialavalikus või  selle jõukohasuses kindel, siis võta ühendust meiliaadressil britten.kerb [at] vkok.ee.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Vacancies
Saki järjekord: 
3