Kutsevaliku õppe rakendamine Valgamaa Kutseõppekeskuses


Projekt nr 2014-2021.1.05.20-0080, maht 101 860 eurot. Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanism

Abikõlbulikkuse periood 05.04.2021-16.06.2023

Projekt nr 2014-2021.1.05.20-0080, maht 101 860 eurot. Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanism

Abikõlbulikkuse periood 05.04.2021-16.06.2023