Uudised

Tasuta kursused algavad taas 03. veebruar hiie.taniloo@vkok.ee


Taas on võimalus saada osa tasuta kursustest. Selle aasta tasuta kursused on peamiselt suunatud  IKT- oskustele, mis toetavad valdkonnaspetsiifiliste IKT oskuste omandamist ning kaugtööks vajalike digipädevuste arendamist.

Meedet rahastatakse ESF programmist " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" vahenditest.

 

Koolituste kohta leiad infot 

https://www.vkok.ee/et/tasutakursused

Taas on võimalus saada osa tasuta kursustest. Selle aasta tasuta kursused on peamiselt suunatud  IKT- oskustele, mis toetavad valdkonnaspetsiifiliste IKT oskuste omandamist ning kaugtööks vajalike digipädevuste arendamist.

Meedet rahastatakse ESF programmist " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" vahenditest.

 

Koolituste kohta leiad infot 

https://www.vkok.ee/et/tasutakursused