Tugiteenused


 
 
Janika Ploom - sotsiaalpedagoog

Õppetöö korralduslikes küsimustes nõustab Valgamaa Kutseõppekeskuses õppeosakonnas
õppesekretär Kairi Johanson, kairi.johanson@vkok.ee, +372 766 3222.
Kursusejuhendaja on õpilase esmaseks toetajaks ja nõustajaks. Kursusejuhendaja nõustab ja
toetab õpilast kooliellu sisseelamisel, õpiraskuste korral, toetuste taotlemisel, akadeemilise
puhkuse ja individuaalse õppekava taotlemisel. Korraldab õpilase õppetööga seotud koostööd
ja tagab info liikumise õpetajate, kooli ja kodu vahel. Jälgib õpilase individuaalset arengut,
kaasates vajadusel õpilase lähedasi pereliikmeid. Viib läbi korra aastas õpilasega
arenguvestluse.

Tehnika-, tootmise- ja ehituse valdkonna kursusejuhendaja 2023/2024 õppeaastal:
Janika Ploom, janika.ploom@vkok.ee, +372 5621 8762
Vidrik Ugur, vidrik.ugur@vkok.ee, +372 5862 6661
Teeninduse valdkonna kursusejuhendajad 2023/2024 õppeaastal:
Kadri Vallimäe-Pähk, kadri.vallimae-pahk@vkok.ee, +372 5620 7996
Ranert Lindt, ranert.lindt@vkok.ee
Katrin Lesser, katrin.lesser@vkok.ee
Tervise- ja heaolu valdkonna kursusejuhendajad 2023/2024 õppeaastal:
Tiia Peebo, tiia.peebo@vkok.ee
Ester Siirak, ester.siirak@vkok.ee
Jane Kallion, jane.kallion@vkok.ee
Fredy Lumi, fredy.lumi@vkok.ee, +372 5862 6875
Jelena Burkova, jelena.burkova@vkok.ee
Kärt Kuvvas-Mekk, kart.kuvvas-mekk@vkok.ee, +372 5818 3980
Palmi Lahe, palmi.lahe@vkok.ee
Sirli Peterson, sirli.peterson@vkok.ee, +372 5665 0395
Klarika Raudheiding, klarika.raudheiding@vkok.ee

Õppijatel on võimalus saada seoses e-õppega haridustehnoloogi abi ja tugi  neljapäeviti 14.00-16.30 ruumis 143 või 221  ja e-posti teel eva.tsepurko@vkok.ee


Karjäärinõustamist viib kool läbi koostöös Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga, e-post:
valga.karjäärikeskus@tootukassa.ee, 766 6250
Abiks karjääriplaneerimisel:
http://www.tootukassa.ee - info Töötukassa poolt pakutavate karjääriteenuste kohta
http://www.minukarjaar.ee - karjääri teemadega seotud veebileht
Haridusliku erivajadusega (HEV) õppija toetamiseks on loodud koolis tugirühm, mis
tuvastab õpilase erivajaduse ning määrab vajalikud tugiteenused või tugimeetmed ja koostab
rakendusplaani.
Kooli tugirühma kuuluvad: Janika Ploom, Vidrik Ugur, Ave Kaupmees, Kadri Vallimäe-
Pähk, Kairi Johanson.
Rohkem informatsiooni HEV õppija vastuvõtmise kohta leiab siit siit
https://www.vkok.ee/et/oppima/hev-oppijale
Kasulikke viiteid:
Haridusliku eriavajadusega õpilase kutseõppeasutuse õppimise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019008
HEV kutseõppes http://www.kutseharidus.ee/hea-teada/hev-kutseoppes/
Valgamaa Kutseõppekeskuses on moodustatud õppekomisjon, mis tegeleb õpilase kohanemis-
ja õpiraskuste, õppevõlgnevuste ennetamise ja kõrvaldamisega. Õppekomisjoni kuuluvad:
Kairi Johanson, Vidrik Ugur, Ave Kaupmees, Janika Ploom, Kadri Vallimäe-Pähk, Triinu
Jänes, Ranert Lindt, Fredy Lumi.
Muud koolivälised abikontaktid:
MTÜ Peaasjad www.peaasi.ee
MTÜ Lahendus.net www.lahendus.net
Politsei- ja Piirivalveamet www.politsei.ee/veebikonstaabel
MTÜ Ohvriabi http://www.ohvriabi.ee/

Lasteabi www.lasteabi.ee
Hädaabi 112
Lasteabitelefon 116 111
Noorte Usaldustelefon 646 6666
Psüühikaprobleemide nõustamistelefon 52 94675 E-R kell 13.00-14.00
Lapse uimastikahtluse korral nõustamine 697 7292
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116006

Õppetöö korralduslikes küsimustes nõustab Valgamaa Kutseõppekeskuses õppeosakonnas
õppesekretär Kairi Johanson, kairi.johanson@vkok.ee, +372 766 3222.
Kursusejuhendaja on õpilase esmaseks toetajaks ja nõustajaks. Kursusejuhendaja nõustab ja
toetab õpilast kooliellu sisseelamisel, õpiraskuste korral, toetuste taotlemisel, akadeemilise
puhkuse ja individuaalse õppekava taotlemisel. Korraldab õpilase õppetööga seotud koostööd
ja tagab info liikumise õpetajate, kooli ja kodu vahel. Jälgib õpilase individuaalset arengut,
kaasates vajadusel õpilase lähedasi pereliikmeid. Viib läbi korra aastas õpilasega
arenguvestluse.

Tehnika-, tootmise- ja ehituse valdkonna kursusejuhendaja 2023/2024 õppeaastal:
Janika Ploom, janika.ploom@vkok.ee, +372 5621 8762
Vidrik Ugur, vidrik.ugur@vkok.ee, +372 5862 6661
Teeninduse valdkonna kursusejuhendajad 2023/2024 õppeaastal:


Kadri Vallimäe-Pähk, kadri.vallimae-pahk@vkok.ee, +372 5620 7996
Ranert Lindt, ranert.lindt@vkok.ee
Katrin Lesser, katrin.lesser@vkok.ee
Tervise- ja heaolu valdkonna kursusejuhendajad 2023/2024 õppeaastal:
Tiia Peebo, tiia.peebo@vkok.ee
Ester Siirak, ester.siirak@vkok.ee
Jane Kallion, jane.kallion@vkok.ee
Fredy Lumi, fredy.lumi@vkok.ee, +372 5862 6875
Jelena Burkova, jelena.burkova@vkok.ee
Kärt Kuvvas-Mekk, kart.kuvvas-mekk@vkok.ee, +372 5818 3980
Palmi Lahe, palmi.lahe@vkok.ee
Sirli Peterson, sirli.peterson@vkok.ee, +372 5665 0395
Klarika Raudheiding, klarika.raudheiding@vkok.ee

Õppijatel on võimalus saada seoses e-õppega haridustehnoloogi abi ja tugi  neljapäeviti 14.00-16.30 ruumis 143 või 221  ja e-posti teel eva.tsepurko@vkok.ee


Karjäärinõustamist viib kool läbi koostöös Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga, e-post:
valga.karjäärikeskus@tootukassa.ee, 766 6250
Abiks karjääriplaneerimisel:
http://www.tootukassa.ee - info Töötukassa poolt pakutavate karjääriteenuste kohta
http://www.minukarjaar.ee - karjääri teemadega seotud veebileht
Haridusliku erivajadusega (HEV) õppija toetamiseks on loodud koolis tugirühm, mis
tuvastab õpilase erivajaduse ning määrab vajalikud tugiteenused või tugimeetmed ja koostab
rakendusplaani.
Kooli tugirühma kuuluvad: Janika Ploom, Vidrik Ugur, Ave Kaupmees, Kadri Vallimäe-
Pähk, Kairi Johanson.
Rohkem informatsiooni HEV õppija vastuvõtmise kohta leiab siit siit
https://www.vkok.ee/et/oppima/hev-oppijale
Kasulikke viiteid:
Haridusliku eriavajadusega õpilase kutseõppeasutuse õppimise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019008
HEV kutseõppes http://www.kutseharidus.ee/hea-teada/hev-kutseoppes/
Valgamaa Kutseõppekeskuses on moodustatud õppekomisjon, mis tegeleb õpilase kohanemis-
ja õpiraskuste, õppevõlgnevuste ennetamise ja kõrvaldamisega. Õppekomisjoni kuuluvad:
Kairi Johanson, Vidrik Ugur, Ave Kaupmees, Janika Ploom, Kadri Vallimäe-Pähk, Triinu
Jänes, Ranert Lindt, Fredy Lumi.
Muud koolivälised abikontaktid:
MTÜ Peaasjad www.peaasi.ee
MTÜ Lahendus.net www.lahendus.net
Politsei- ja Piirivalveamet www.politsei.ee/veebikonstaabel
MTÜ Ohvriabi http://www.ohvriabi.ee/

Lasteabi www.lasteabi.ee
Hädaabi 112
Lasteabitelefon 116 111
Noorte Usaldustelefon 646 6666
Psüühikaprobleemide nõustamistelefon 52 94675 E-R kell 13.00-14.00
Lapse uimastikahtluse korral nõustamine 697 7292
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116006

 
 
Janika Ploom - sotsiaalpedagoog