Tugiteenused


 SOTSIAALPEDAGOOG
 
Janika Ploom

Hea õpilane, ootan sind …

Oled mures oma mõtete, tunnete või tervise pärast.  Vajad tuge erinevate probleemide korral, mis segavad õppetööd. Tunned, et konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega on pinget tekitavad.

Hea vanem ja õpetaja …

Pöördu, kui noore elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada. Märkad muutuseid tema käitumisel ja õppetööl. Kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi.

janika.ploom@vkok.ee
+372 5621 8762
ruum 202

Õppetöö korralduslikes küsimustes nõustab  Valgamaa Kutseõppekeskuses õppeosakonnas õppesekretär Kairi Johanson, kairi.johanson@vkok.ee. +37256483276.

Kursusejuhendaja on õpilase esmaseks toetajaks ja nõustajaks. Kursusejuhendaja nõustab ja toetab õpilast kooliellu sisseelamisel, õpiraskuste korral, toetuste taotlemisel, akadeemilise puhkuse ja individuaalse õppekava taotlemisel. Korraldab õpilase õppetööga seotud koostööd ja tagab info liikumise õpetajate, kooli ja kodu vahel. Jälgib õpilase individuaalset arengut, kaasates vajadusel õpilase lähedasi pereliikmeid.  Viib läbi korra aastas õpilasega arenguvestluse.

Tehnika-, tootmise- ja ehituse valdkonna kursusejuhendaja 2022/2023 õppeaastal:

Janika Ploom, janika.ploom@vkok.ee, +372 5621 8762

Vidrik Ugur, vidrik.ugur@vkok.ee, +372 5862 6661

Evo Saar, evo.saar@vkok.ee

Teeninduse valdkonna kursusejuhendajad 2022/2023 õppeaastal:

Kadri Vallimäe-Pähk, kadri.vallimae-pahk@vkok.ee, +372 5699 8381

Janika Ploom, janika.ploom@vkok.ee, +372 5621 8762

Ranert Lindt, ranert.lindt@vkok.ee

Ave Kaupmees, ave.kaupmees@vkok.ee

Katrin Lesser, katrin.lesser@vkok.ee

Tervise- ja heaolu valdkonna kursusejuhendajad 2022/2023 õppeaastal:

Tiia Peebo, tiia.peebo@vkok.ee, +372 5685 5514

Ester Siirak, ester.siirak@vkok.ee, +372 56674288

Fredy Lumi, fredy.lumi@vkok.ee, +372 5048 562

Jelena Burkova, jelena.burkova@vkok.ee

Kärt Kuvvas-Mekk,  kart.kuvvas-mekk@vkok.ee, +372 5620 5287

Palmi Lahe, palmi.lahe@vkok.ee

Sirli Peterson, sirli.peterson@vkok.ee

Kaidi Loos, kaidi.loos@vkok.ee

Klarika Raudheiding, klarika.raudheiding@vkok.ee

Digitehnoloogilist tuge pakub õpilastele haridustehnoloog Eva Tšepurko, eva.tsepurko@vkok.ee

Karjäärinõustamist viib kool läbi koostöös Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga, e-post: valga.karjäärikeskus@tootukassa.ee, 766 6250

Abiks karjääriplaneerimisel:

http://www.tootukassa.ee - info Töötukassa poolt pakutavate karjääriteenuste kohta

http://www.minukarjaar.ee - karjääri teemadega seotud veebileht

Haridusliku erivajadusega (HEV)  õppija toetamiseks on loodud koolis tugirühm, mis tuvastab õpilase erivajaduse ning määrab vajalikud tugiteenused või tugimeetmed ja koostab rakendusplaani.

Kooli tugirühma kuuluvad: Janika Ploom, Vidrik Ugur, Ave Kaupmees, Kadri Vallimäe-Pähk, Evo Saar, Kairi Johanson.

 

Rohkem informatsiooni HEV õppija vastuvõtmise kohta leiab siit siit https://www.vkok.ee/et/oppima/hev-oppijale

 

Kasulikke viiteid:

Haridusliku eriavajadusega õpilase kutseõppeasutuse õppimise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019008

HEV kutseõppes http://www.kutseharidus.ee/hea-teada/hev-kutseoppes/

Valgamaa Kutseõppekeskuses on moodustatud õppekomisjon, mis tegeleb õpilase kohanemis- ja õpiraskuste, õppevõlgnevuste ennetamise ja kõrvaldamisega. Õppekomisjoni kuuluvad: Kairi Johanson, Vidrik Ugur, Ave Kaupmees, Janika Ploom, Kadri Vallimäe-Pähk, Triinu Jänes, Ranert Lindt, Fredy Lumi.

Muud koolivälised abikontaktid:

MTÜ Peaasjad www.peaasi.ee
MTÜ Lahendus.net www.lahendus.net
Politsei- ja Piirivalveamet www.politsei.ee/veebikonstaabel

MTÜ Ohvriabi http://www.ohvriabi.ee/

Lasteabi www.lasteabi.ee

Hädaabi 112
Lasteabitelefon 116 111
Noorte Usaldustelefon 646 6666
Psüühikaprobleemide nõustamistelefon 52 94675 E-R kell 13.00-14.00
Lapse uimastikahtluse korral nõustamine 697 7292

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116006

Õppetöö korralduslikes küsimustes nõustab  Valgamaa Kutseõppekeskuses õppeosakonnas õppesekretär Kairi Johanson, kairi.johanson@vkok.ee. +37256483276.

Kursusejuhendaja on õpilase esmaseks toetajaks ja nõustajaks. Kursusejuhendaja nõustab ja toetab õpilast kooliellu sisseelamisel, õpiraskuste korral, toetuste taotlemisel, akadeemilise puhkuse ja individuaalse õppekava taotlemisel. Korraldab õpilase õppetööga seotud koostööd ja tagab info liikumise õpetajate, kooli ja kodu vahel. Jälgib õpilase individuaalset arengut, kaasates vajadusel õpilase lähedasi pereliikmeid.  Viib läbi korra aastas õpilasega arenguvestluse.

Tehnika-, tootmise- ja ehituse valdkonna kursusejuhendaja 2022/2023 õppeaastal:

Janika Ploom, janika.ploom@vkok.ee, +372 5621 8762

Vidrik Ugur, vidrik.ugur@vkok.ee, +372 5862 6661

Evo Saar, evo.saar@vkok.ee

Teeninduse valdkonna kursusejuhendajad 2022/2023 õppeaastal:

Kadri Vallimäe-Pähk, kadri.vallimae-pahk@vkok.ee, +372 5699 8381

Janika Ploom, janika.ploom@vkok.ee, +372 5621 8762

Ranert Lindt, ranert.lindt@vkok.ee

Ave Kaupmees, ave.kaupmees@vkok.ee

Katrin Lesser, katrin.lesser@vkok.ee

Tervise- ja heaolu valdkonna kursusejuhendajad 2022/2023 õppeaastal:

Tiia Peebo, tiia.peebo@vkok.ee, +372 5685 5514

Ester Siirak, ester.siirak@vkok.ee, +372 56674288

Fredy Lumi, fredy.lumi@vkok.ee, +372 5048 562

Jelena Burkova, jelena.burkova@vkok.ee

Kärt Kuvvas-Mekk,  kart.kuvvas-mekk@vkok.ee, +372 5620 5287

Palmi Lahe, palmi.lahe@vkok.ee

Sirli Peterson, sirli.peterson@vkok.ee

Kaidi Loos, kaidi.loos@vkok.ee

Klarika Raudheiding, klarika.raudheiding@vkok.ee

Digitehnoloogilist tuge pakub õpilastele haridustehnoloog Eva Tšepurko, eva.tsepurko@vkok.ee

Karjäärinõustamist viib kool läbi koostöös Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga, e-post: valga.karjäärikeskus@tootukassa.ee, 766 6250

Abiks karjääriplaneerimisel:

http://www.tootukassa.ee - info Töötukassa poolt pakutavate karjääriteenuste kohta

http://www.minukarjaar.ee - karjääri teemadega seotud veebileht

Haridusliku erivajadusega (HEV)  õppija toetamiseks on loodud koolis tugirühm, mis tuvastab õpilase erivajaduse ning määrab vajalikud tugiteenused või tugimeetmed ja koostab rakendusplaani.

Kooli tugirühma kuuluvad: Janika Ploom, Vidrik Ugur, Ave Kaupmees, Kadri Vallimäe-Pähk, Evo Saar, Kairi Johanson.

 

Rohkem informatsiooni HEV õppija vastuvõtmise kohta leiab siit siit https://www.vkok.ee/et/oppima/hev-oppijale

 

Kasulikke viiteid:

Haridusliku eriavajadusega õpilase kutseõppeasutuse õppimise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019008

HEV kutseõppes http://www.kutseharidus.ee/hea-teada/hev-kutseoppes/

Valgamaa Kutseõppekeskuses on moodustatud õppekomisjon, mis tegeleb õpilase kohanemis- ja õpiraskuste, õppevõlgnevuste ennetamise ja kõrvaldamisega. Õppekomisjoni kuuluvad: Kairi Johanson, Vidrik Ugur, Ave Kaupmees, Janika Ploom, Kadri Vallimäe-Pähk, Triinu Jänes, Ranert Lindt, Fredy Lumi.

Muud koolivälised abikontaktid:

MTÜ Peaasjad www.peaasi.ee
MTÜ Lahendus.net www.lahendus.net
Politsei- ja Piirivalveamet www.politsei.ee/veebikonstaabel

MTÜ Ohvriabi http://www.ohvriabi.ee/

Lasteabi www.lasteabi.ee

Hädaabi 112
Lasteabitelefon 116 111
Noorte Usaldustelefon 646 6666
Psüühikaprobleemide nõustamistelefon 52 94675 E-R kell 13.00-14.00
Lapse uimastikahtluse korral nõustamine 697 7292

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116006

 SOTSIAALPEDAGOOG
 
Janika Ploom

Hea õpilane, ootan sind …

Oled mures oma mõtete, tunnete või tervise pärast.  Vajad tuge erinevate probleemide korral, mis segavad õppetööd. Tunned, et konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega on pinget tekitavad.

Hea vanem ja õpetaja …

Pöördu, kui noore elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada. Märkad muutuseid tema käitumisel ja õppetööl. Kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi.

janika.ploom@vkok.ee
+372 5621 8762
ruum 202