Uudised

Õppetöö jätkumine mais ja juunis 19. mai hiie.taniloo@vkok.ee


Alates 18. maist hakkab kool Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt etteantud tingimustel osaliselt läbi viima kontaktõpet koolis, samuti jätkame täienduskoolitustega.  Õpe toimub koolis väikestes õpperühmades (kuni 10 õpilast + õpetaja), kus igale ruumis viibijale on arvestatud 2-meetrine vahemaa.

Kool varustab riskirühmade õppijaid vajalike kaitsevahenditega ja korraldab õppetöö ruumide desinfitseerimise. Lähtuvalt etteantud nõuetest peab kool mõistlikuks korraga kooli kutsuda vaid üksikud õpperühmad, nendeks on eelkõige lõpukursused või need õpperühmad, kellel on vajadus praktiliste tundide järele. Teiste õpperühmadega jätkub distantsõpe kodus.

Kontaktõppe tunde eristab tunniplaanis ruumi nr märge. Õpilaste listi saadetava kirja kaudu anname iganädalaselt infot, kes on kooli oodatud.

Kontaktõpe toimub alljärgnevatele gruppidele:

18.05-22.05.2020 MST19, T17, MST18, PPO19

Kõik, kes tulevad kooli, peavad järgima kooli poolt kehtestatud ohutusreegleid! 

Kontaktõppe ajal on vajadusel võimalik ööbida õpilaskodus, kuid oma soovist tuleb eelnevalt kursusejuhatajele teada andaRaamatukogu on avalikuks kasutamiseks suletud, kuid raamatuid saab laenutamiseks ette tellida ja tagastada. Koolis saab E-R süüa koolilõunat 11:40-12:20

Teistel õpperühmadel, keda kontaktõppele ei kutsuta, jätkub õppetöö distantsõppena tunniplaani järgi

Kui teil tekib õppetöö läbiviimise kohta küsimusi, siis pöörduge nendega rühmajuhendajate poole.

Alates 18. maist hakkab kool Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt etteantud tingimustel osaliselt läbi viima kontaktõpet koolis, samuti jätkame täienduskoolitustega.  Õpe toimub koolis väikestes õpperühmades (kuni 10 õpilast + õpetaja), kus igale ruumis viibijale on arvestatud 2-meetrine vahemaa.

Kool varustab riskirühmade õppijaid vajalike kaitsevahenditega ja korraldab õppetöö ruumide desinfitseerimise. Lähtuvalt etteantud nõuetest peab kool mõistlikuks korraga kooli kutsuda vaid üksikud õpperühmad, nendeks on eelkõige lõpukursused või need õpperühmad, kellel on vajadus praktiliste tundide järele. Teiste õpperühmadega jätkub distantsõpe kodus.

Kontaktõppe tunde eristab tunniplaanis ruumi nr märge. Õpilaste listi saadetava kirja kaudu anname iganädalaselt infot, kes on kooli oodatud.

Kontaktõpe toimub alljärgnevatele gruppidele:

18.05-22.05.2020 MST19, T17, MST18, PPO19

Kõik, kes tulevad kooli, peavad järgima kooli poolt kehtestatud ohutusreegleid! 

Kontaktõppe ajal on vajadusel võimalik ööbida õpilaskodus, kuid oma soovist tuleb eelnevalt kursusejuhatajele teada andaRaamatukogu on avalikuks kasutamiseks suletud, kuid raamatuid saab laenutamiseks ette tellida ja tagastada. Koolis saab E-R süüa koolilõunat 11:40-12:20

Teistel õpperühmadel, keda kontaktõppele ei kutsuta, jätkub õppetöö distantsõppena tunniplaani järgi

Kui teil tekib õppetöö läbiviimise kohta küsimusi, siis pöörduge nendega rühmajuhendajate poole.