Uudised

Õppetöö info alates 01.03.2021 27. veebruar hiie.taniloo@vkok.ee


Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses õppetöö distantsilt alates 01.03.2021 kuni 28.03.2021. Praktilist õpet sooritavad õppijad ja HEV õpilased võivad viibida koolis. Praktilised tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile järgmistele õppegruppidele koolis:

Köögiabiline (KA_Urvaste) esmaspäev (01.03) kuni reede (05.03) tunnid Urvastes.

Puidutöötleja (Puidutöötleja20_Urvaste) esmaspäev (01.03) kuni reede (05.03) tunnid Urvastes.

Abikokk (AK20) – esmaspäev (01.03) kuni reede (05.03) praktilised tunnid koolis.

Kokk (K19) – esmaspäev (01.03), kolmapäev (03.03), neljapäev (04.03) praktilised tunnid koolis.

Kokk (K20) – teisipäev (02.03), kolmapäev (03.03), neljapäev (04.03) praktilised tunnid koolis.

Mootorsõidukitehnik (MST19) – esmaspäev (01.03) praktilised tunnid koolis.

Tisler (T20) – esmaspäev (01.03) kuni reede (05.03) praktilised tunnid koolis.

 

Õppegruppidel, keda pole nimistus eraldi välja toodud, toimuvad tunnid distantsõppe vormis tunniplaani alusel. Õpilasel on kohustus jälgida tunniplaani ja osaleda ettenähtud tundides.

Esimeseks märtsikuu nädalaks 01.03 – 07.03 on tunniplaan keskkonnas Tahvel kättesaadav; järgnevaks kolmeks distantsõppe nädalaks kohandatud tunniplaani avalikustame 03.03.2021.

 

Vabariigi Valitsuse korraldusega alates 01.03 tuleb kanda siseruumides maski!  Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

 

Küsimuste ja lisainfosaamiseks palume kontakteeruda õppeosakonnaga (maigi.lepik@vkok.ee või telefonil 56507381).

Kui keegi vajab abi distantsõppe korraldamisel või selles osalemiseks, palun võtke ühendust meie haridustehnoloogi Evaga, eva.tsepurko@vkok.ee.

Info ohutuks tegutsemiseks kontaktõpet läbi viies: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.02.26_kontaktoppel_rakendatavad_ennetusmeetmed.pdf.

Soovitused ja juhendid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt: www.hm.ee/koroona.

Digipädevusest: https://digipadevus.ee/opetaja-digipadevusmudel/

Ideedest: https://harno.ee/et/e-ope-digitehnoloogia-abi

https://harno.ee/et/distantsope-traditsiooniliste-oppevahendite-abil

https://opleht.ee/2020/10/distantsope-vajadus-voi-vabandus/

Lisatuge vajav laps distantsõppes: https://harno.ee/et/lisatuge-vajav-laps-distantsoppes

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses õppetöö distantsilt alates 01.03.2021 kuni 28.03.2021. Praktilist õpet sooritavad õppijad ja HEV õpilased võivad viibida koolis. Praktilised tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile järgmistele õppegruppidele koolis:

Köögiabiline (KA_Urvaste) esmaspäev (01.03) kuni reede (05.03) tunnid Urvastes.

Puidutöötleja (Puidutöötleja20_Urvaste) esmaspäev (01.03) kuni reede (05.03) tunnid Urvastes.

Abikokk (AK20) – esmaspäev (01.03) kuni reede (05.03) praktilised tunnid koolis.

Kokk (K19) – esmaspäev (01.03), kolmapäev (03.03), neljapäev (04.03) praktilised tunnid koolis.

Kokk (K20) – teisipäev (02.03), kolmapäev (03.03), neljapäev (04.03) praktilised tunnid koolis.

Mootorsõidukitehnik (MST19) – esmaspäev (01.03) praktilised tunnid koolis.

Tisler (T20) – esmaspäev (01.03) kuni reede (05.03) praktilised tunnid koolis.

 

Õppegruppidel, keda pole nimistus eraldi välja toodud, toimuvad tunnid distantsõppe vormis tunniplaani alusel. Õpilasel on kohustus jälgida tunniplaani ja osaleda ettenähtud tundides.

Esimeseks märtsikuu nädalaks 01.03 – 07.03 on tunniplaan keskkonnas Tahvel kättesaadav; järgnevaks kolmeks distantsõppe nädalaks kohandatud tunniplaani avalikustame 03.03.2021.

 

Vabariigi Valitsuse korraldusega alates 01.03 tuleb kanda siseruumides maski!  Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

 

Küsimuste ja lisainfosaamiseks palume kontakteeruda õppeosakonnaga (maigi.lepik@vkok.ee või telefonil 56507381).

Kui keegi vajab abi distantsõppe korraldamisel või selles osalemiseks, palun võtke ühendust meie haridustehnoloogi Evaga, eva.tsepurko@vkok.ee.

Info ohutuks tegutsemiseks kontaktõpet läbi viies: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.02.26_kontaktoppel_rakendatavad_ennetusmeetmed.pdf.

Soovitused ja juhendid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt: www.hm.ee/koroona.

Digipädevusest: https://digipadevus.ee/opetaja-digipadevusmudel/

Ideedest: https://harno.ee/et/e-ope-digitehnoloogia-abi

https://harno.ee/et/distantsope-traditsiooniliste-oppevahendite-abil

https://opleht.ee/2020/10/distantsope-vajadus-voi-vabandus/

Lisatuge vajav laps distantsõppes: https://harno.ee/et/lisatuge-vajav-laps-distantsoppes