Uudised

Margus Ojaots: õpingute jätkamisest saab ainult võita 13. juuli Valdek Rohtma

Direktor Margus Ojaotsa arvamuslugu Lõuna-Eesti Postimehes (13.07.2022): https://lounapostimees.postimees.ee/7563215/margus-ojaots-opingute-jatka...


Margus Ojaots: õpingute jätkamisest saab ainult võita
Margus Ojaots, Valgamaa kutseõppekeskuse direktor
13. juuli 2022, 00.17

Õpingute katkemisega võib kaasneda valehäbi, nagu poleks suudetud hakkama saada. Häbi tunda pole aga põhjust, sest inimesed ja elud on erinevad ning kord pooleli jäetut on alati võimalik uuesti alustada. Vaja on vaid pisut pealehakkamist, kõik muu tuleb iseenesest.

Põhjused, miks koolitee võib põhikooli- või gümnaasiumiastmes katkeda, on väga erinevad, kuid ühtviisi mõistetavad. Olukorda võivad mõjutada õppija majanduslik olukord, peresuhted või ka koolis tekkinud probleemid, mis tekitavad psühholoogilise tõrke. Õnneks on kõik need takistused ületatavad ning õpinguid jätkata pole kunagi liiga hilja.

Oluline on siinjuures aga see, et kool õpilasele poolele teele vastu tuleks ning tuge pakuks. Just sellest põhimõttest lähtudes avame Valgamaa Kutseõppekeskuses sügisel uue õppesuuna kõigile neile, kes soovivad muu elu ja tegemiste kõrvalt põhi- või keskharidust omandada.

Et kõik hästi läheks ja õnnestuks, nõustame pidevalt nii sisseastujaid kui ka õppureid, kuidas oma haridustee jätkamist teiste kohustustega tõhusalt ühildada, et kumbki pool ei kannataks. On ju mõistetav, et õppijal on lisaks koolile muid kohustusi, mis nõuavad aega ja tähelepanu. Eriti veel siis, kui tegu on täiskasvanud inimesega.

Seetõttu lähtub õpe uuel suunal ennekõike konkreetsest inimesest ning tema olukorrast. Õppida on võimalik nii kohapeal kui ka e-õppe vormis, samuti eksternina või omandada üksikuid aineid. Arvesse on võimalik võtta igaühe varasemat töö- ja õpikogemust.

Selle saavutamiseks panime kokku uue õppekava, mille kooli nõukogu hiljuti kinnitas. Selle alus on põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad, seega vastab saadav haridus igati üldhariduskoolidele esitatavatele nõuetele ja ootustele. Seejuures pakume vabadust ja paindlikkust ning valikaineid, aga ka tugiteenuseid, et õppijat toetada.

Õppija isikliku õpitee kujundamisel on tähtis arvestada nii tema võimete ja võimaluste kui tööturu ootustega. Nii paneme suurt rõhku digipädevuse arendamisele ning eri ainete sidumisele. Alustame koostööd Edumuse start-up’i ja Digiõpsiga, samuti värbame kooli uusi pedagooge, et luua tõhus üldharidusmeeskond.

Selle kõige tulemusena ei saa õppija koolist mitte ainult lõputunnistuse, vaid on arenenud iseseisvaks ja elus hästi toime tulevaks täiskasvanuks, kes teadvustab oma eesmärke ja oskab neid saavutada, planeerides seejuures oma aega ning teisi ressursse. Õnnestunud koolitee läbimine annab julguse seada elus veelgi suuremaid eesmärke.

Seega ei maksa kellelgi, sõltumata vanusest või muudest asjaoludest, kooliuksest sisse astumist peljata. Ma pole kunagi kohanud kedagi, kes oleks koolis käimist kahetsenud. Käimata jätmist aga küll. Mis iganes põhjustel on haridustee katkenud või pole tavakooli lõpetamine õnnestunud, alati tasub enesele uus võimalus anda. Õppida pole kunagi liiga hilja!

Margus Ojaots: õpingute jätkamisest saab ainult võita
Margus Ojaots, Valgamaa kutseõppekeskuse direktor
13. juuli 2022, 00.17

Õpingute katkemisega võib kaasneda valehäbi, nagu poleks suudetud hakkama saada. Häbi tunda pole aga põhjust, sest inimesed ja elud on erinevad ning kord pooleli jäetut on alati võimalik uuesti alustada. Vaja on vaid pisut pealehakkamist, kõik muu tuleb iseenesest.

Põhjused, miks koolitee võib põhikooli- või gümnaasiumiastmes katkeda, on väga erinevad, kuid ühtviisi mõistetavad. Olukorda võivad mõjutada õppija majanduslik olukord, peresuhted või ka koolis tekkinud probleemid, mis tekitavad psühholoogilise tõrke. Õnneks on kõik need takistused ületatavad ning õpinguid jätkata pole kunagi liiga hilja.


Oluline on siinjuures aga see, et kool õpilasele poolele teele vastu tuleks ning tuge pakuks. Just sellest põhimõttest lähtudes avame Valgamaa Kutseõppekeskuses sügisel uue õppesuuna kõigile neile, kes soovivad muu elu ja tegemiste kõrvalt põhi- või keskharidust omandada.

Et kõik hästi läheks ja õnnestuks, nõustame pidevalt nii sisseastujaid kui ka õppureid, kuidas oma haridustee jätkamist teiste kohustustega tõhusalt ühildada, et kumbki pool ei kannataks. On ju mõistetav, et õppijal on lisaks koolile muid kohustusi, mis nõuavad aega ja tähelepanu. Eriti veel siis, kui tegu on täiskasvanud inimesega.

Seetõttu lähtub õpe uuel suunal ennekõike konkreetsest inimesest ning tema olukorrast. Õppida on võimalik nii kohapeal kui ka e-õppe vormis, samuti eksternina või omandada üksikuid aineid. Arvesse on võimalik võtta igaühe varasemat töö- ja õpikogemust.

Selle saavutamiseks panime kokku uue õppekava, mille kooli nõukogu hiljuti kinnitas. Selle alus on põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad, seega vastab saadav haridus igati üldhariduskoolidele esitatavatele nõuetele ja ootustele. Seejuures pakume vabadust ja paindlikkust ning valikaineid, aga ka tugiteenuseid, et õppijat toetada.

Õppija isikliku õpitee kujundamisel on tähtis arvestada nii tema võimete ja võimaluste kui tööturu ootustega. Nii paneme suurt rõhku digipädevuse arendamisele ning eri ainete sidumisele. Alustame koostööd Edumuse start-up’i ja Digiõpsiga, samuti värbame kooli uusi pedagooge, et luua tõhus üldharidusmeeskond.

Selle kõige tulemusena ei saa õppija koolist mitte ainult lõputunnistuse, vaid on arenenud iseseisvaks ja elus hästi toime tulevaks täiskasvanuks, kes teadvustab oma eesmärke ja oskab neid saavutada, planeerides seejuures oma aega ning teisi ressursse. Õnnestunud koolitee läbimine annab julguse seada elus veelgi suuremaid eesmärke.

Seega ei maksa kellelgi, sõltumata vanusest või muudest asjaoludest, kooliuksest sisse astumist peljata. Ma pole kunagi kohanud kedagi, kes oleks koolis käimist kahetsenud. Käimata jätmist aga küll. Mis iganes põhjustel on haridustee katkenud või pole tavakooli lõpetamine õnnestunud, alati tasub enesele uus võimalus anda. Õppida pole kunagi liiga hilja!