Uudised

Külaliste vastuvõtt projekti New Horizons raames 30. november Valdek Rohtma


Möödunud nädalal olid meil külas Malta erihoolekandeteenuste juhid. Erasmus + projekti "New Horizons" raames. Nädalase koolitusprogrammi raames tutvusid nad Eesti kultuuri ja hoolekandesüsteemi ning võimalustega erivajadustega inimestele. Nädala raames külastati asutusi nagu Astangu Kutse- ja rehabilitatsioonikeskus, Käru Südamekodu, Maarja ja Masingu kooli ning Tallinna Tehnikakõrgkooli Heaolu tehnoloogiate laborit Mõdrikul. Täname sisekoolitajaid Sirli Petersoni, Palmi Lahet ja Fredy Lumi ning Verge.ee põneva Verge koolituse eest ning psühhodraama koolitajat Kati-Riin Simiskeri. Külalised jäid väga rahule Eesti ilmaga, kuna osad nägid esimest korda elus lund ning ka koolitusprogrammiga. Võtsid parimad mõtted ja praktikad kaasa, et siis Maltal oma valdkonda arenda. 

Last week we had visitors from Malta, from Malta national agency Agenzia Sapport. They had a week-long training program related to the Erasmus + program "New Horizons". In the weekly program they had a chance to discover Estonian culture and health- and welfare system-- They visited Astangu Vocational and rehabilitation center, care home Käru Südamekodu, Maarja and Masingu School and TTK University Welfare technologies laboratory. We are very thankful for our partners. Special thanks goes to our teachers Sirli Peterson, Palmi Lahe and Fredy Lumi. Participants' two favorite trainings were Verge and psychodrama introductions. Thanks to Martin @Verge and Kati-Riin Simisker from @MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut.  

#vkok #poppkool #erasmus+

Möödunud nädalal olid meil külas Malta erihoolekandeteenuste juhid. Erasmus + projekti "New Horizons" raames. Nädalase koolitusprogrammi raames tutvusid nad Eesti kultuuri ja hoolekandesüsteemi ning võimalustega erivajadustega inimestele. Nädala raames külastati asutusi nagu Astangu Kutse- ja rehabilitatsioonikeskus, Käru Südamekodu, Maarja ja Masingu kooli ning Tallinna Tehnikakõrgkooli Heaolu tehnoloogiate laborit Mõdrikul. Täname sisekoolitajaid Sirli Petersoni, Palmi Lahet ja Fredy Lumi ning Verge.ee põneva Verge koolituse eest ning psühhodraama koolitajat Kati-Riin Simiskeri. Külalised jäid väga rahule Eesti ilmaga, kuna osad nägid esimest korda elus lund ning ka koolitusprogrammiga. Võtsid parimad mõtted ja praktikad kaasa, et siis Maltal oma valdkonda arenda. 

Last week we had visitors from Malta, from Malta national agency Agenzia Sapport. They had a week-long training program related to the Erasmus + program "New Horizons". In the weekly program they had a chance to discover Estonian culture and health- and welfare system-- They visited Astangu Vocational and rehabilitation center, care home Käru Südamekodu, Maarja and Masingu School and TTK University Welfare technologies laboratory. We are very thankful for our partners. Special thanks goes to our teachers Sirli Peterson, Palmi Lahe and Fredy Lumi. Participants' two favorite trainings were Verge and psychodrama introductions. Thanks to Martin @Verge and Kati-Riin Simisker from @MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut.  

#vkok #poppkool #erasmus+