Uudised

Edukas akrediteering majutuse ja toitlustuse õppekavarühmas 10. märts Valdek Rohtma


Rõõmusõnumid Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogult - akrediteering majutuse ja toitlustuse õppekavarühmas omistati kuueks aastaks!

Jagame rõõmu ja muidugi tunneme suurt vastutust, et arendada valdkonda edasi nii vormi, sisu, õpet toetavate võimaluste, praktika kui ka õpirände suhtes. Lahedat ja ägedat kooli saame teha koos. Hindamisnõukogu on tunnustanud meid viimasele perioodile tagasi vaadates valdkonnas arenduskomisjoni panustamise eest ning liikumist tänapäevase digipädevama, keskkonnasõbralikuma elu suunas. Väärtustame õppeprotsessis nii akadeemilisi teadmisi kui põhjalikke kutseoskusi ja koolielu muid võimalusi kasutades laiemat kultuuritunnetust.

Oleme olnud silmatorkavalt edukad barbeque ja grillimise teemade käsitlemisel. Rõhutati, et õpilaste võistlustulemused väljendavad õpetajate süvitsi minevaid teadmisi valdkonnast ning õpetajad innustavad ka õppijaid valdkonna kohta rohkem teadmisi ja kogemusi hankima.

Tunneme, et oleme õigel teel ja seda kinnitab ka tagasiside õpetajate kohta: "Kutseõpetajate ja õpetajate õppijatele pühendumine on taganud individuaalse lähenemise õppijatele ning õppijate rahulolu õpetajatega. Õppijatele pühendumine aitab igal õppijal, ka haridusliku erivajadusega õppijal, leida endale sobiliku õpitee ning õpingud edukalt läbida."

Täname kolleege, vilistlasi, koostööpartnereid ja tänaseid õppijaid. Üheskoos saame lippu kõrgel hoida ja nii endile kui uutele õppijatele vähvat arengukeskkonda luua.

Per aspera ad astra!

#vkok #poppkool #kutseharidusmassidesse #oskustegatulevikku

Rõõmusõnumid Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogult - akrediteering majutuse ja toitlustuse õppekavarühmas omistati kuueks aastaks!

Jagame rõõmu ja muidugi tunneme suurt vastutust, et arendada valdkonda edasi nii vormi, sisu, õpet toetavate võimaluste, praktika kui ka õpirände suhtes. Lahedat ja ägedat kooli saame teha koos. Hindamisnõukogu on tunnustanud meid viimasele perioodile tagasi vaadates valdkonnas arenduskomisjoni panustamise eest ning liikumist tänapäevase digipädevama, keskkonnasõbralikuma elu suunas. Väärtustame õppeprotsessis nii akadeemilisi teadmisi kui põhjalikke kutseoskusi ja koolielu muid võimalusi kasutades laiemat kultuuritunnetust.

Oleme olnud silmatorkavalt edukad barbeque ja grillimise teemade käsitlemisel. Rõhutati, et õpilaste võistlustulemused väljendavad õpetajate süvitsi minevaid teadmisi valdkonnast ning õpetajad innustavad ka õppijaid valdkonna kohta rohkem teadmisi ja kogemusi hankima.

Tunneme, et oleme õigel teel ja seda kinnitab ka tagasiside õpetajate kohta: "Kutseõpetajate ja õpetajate õppijatele pühendumine on taganud individuaalse lähenemise õppijatele ning õppijate rahulolu õpetajatega. Õppijatele pühendumine aitab igal õppijal, ka haridusliku erivajadusega õppijal, leida endale sobiliku õpitee ning õpingud edukalt läbida."

Täname kolleege, vilistlasi, koostööpartnereid ja tänaseid õppijaid. Üheskoos saame lippu kõrgel hoida ja nii endile kui uutele õppijatele vähvat arengukeskkonda luua.

Per aspera ad astra!

#vkok #poppkool #kutseharidusmassidesse #oskustegatulevikku