Uudised

Distantsõppele jääb õpperühm T20 07. veebruar hiie.taniloo@vkok.ee


Alates esmaspäevast (08.02.2021) jäävad distantsõppele tisleri eriala T20 õpilased (distantsõpe kuni 16.02 k.a).

Koolil on õppetöö distantsilt korraldamiseks olemas Terviseameti  nõusolek.

Eneseisolatsiooni juhis: https://www.terviseamet.ee/et/liikumispiirang-eneseisolatsioon-karantiin

Juhul, kui tekib täiendavat informatsiooni, teatame sellest jooksvalt kogu personali, õpilasi ja nende vanemaid.

Lähikontaktse juhis: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/lahikontaktse-juhis#EST

Õppetöö korraldus distantsõppel viibivatele gruppidele:

·õppetöö toimub tunniplaani alusel;

·õpilasel on kohustus võtta osa distanstundidest ja täita ettenähtud ülesanded tähtajaliselt või õpetajaga kokkulepitud ajaks;

·järelvastamised ja konsultatsioonid toimuvad õpetajaga kokkulepitud aegadel.

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust õppetöö logistiku Maigi Lepikuga, e-mail maigi.lepik@vkok.ee.

Lisainfot: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus#piirangud 

Alates esmaspäevast (08.02.2021) jäävad distantsõppele tisleri eriala T20 õpilased (distantsõpe kuni 16.02 k.a).

Koolil on õppetöö distantsilt korraldamiseks olemas Terviseameti  nõusolek.

Eneseisolatsiooni juhis: https://www.terviseamet.ee/et/liikumispiirang-eneseisolatsioon-karantiin

Juhul, kui tekib täiendavat informatsiooni, teatame sellest jooksvalt kogu personali, õpilasi ja nende vanemaid.

Lähikontaktse juhis: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/lahikontaktse-juhis#EST

Õppetöö korraldus distantsõppel viibivatele gruppidele:

·õppetöö toimub tunniplaani alusel;

·õpilasel on kohustus võtta osa distanstundidest ja täita ettenähtud ülesanded tähtajaliselt või õpetajaga kokkulepitud ajaks;

·järelvastamised ja konsultatsioonid toimuvad õpetajaga kokkulepitud aegadel.

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust õppetöö logistiku Maigi Lepikuga, e-mail maigi.lepik@vkok.ee.

Lisainfot: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus#piirangud