Uudised

"Digitaalne kutsehariduse" konkurss 12. detsember Valgamaa Kutseõppekeskus


"Digitaalne kutsehariduse" konkurssi korraldab Haridus- ja Teadusministeerium. Selle eesmärk on innustada õppevara koostajaid looma uusi kvaliteetseid õppematerjale kutsehariduse tasemeõppes, mis varem pole avalikustatud ega osalenud teistes konkurssides (st värsked ja kaasaegsed). Konkursil on auhinnafond suurusega 20 000 eurot (ministri käskkiri: https://hm.ee/sites/default/files/documents/2023-10/Ministri_2023_KK_nr_1.1-2_23_272.pdf).

Eelneva kevadise konkursil osales meie kooli sotsiaalpedagoog ja õpetaja Janika Ploom, kes saavutas kolmanda koha õppematerjaliga "Soolised stereotüübid." Nüüd sügisel oli konkurss taas avatud. Konkursile oodati kõiki õppematerjale, mis on mõeldud kutsehariduse tasemeõppes kasutamiseks ja on avalikult ning taaskasutamist võimaldavalt üles laetud, nii suured kursused kui ka väikesed õppeamsud.

Parimate õppematerjalide loojaid tunnustati erineva suurusega auhindadega vastavalt punktiskaalale (hindamiskriteeriumid: https://hm.ee/sites/default/files/documents/2023-10/Lisa%202_Hindamiskriteeriumid.pdf) – 500, 300 või 200 eurot. Materjale hindas ekspertide komisjon, mis koosnes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Haridustehnoloogide Liidu esindajatest.

Auväärse 2. koha sai meie kooli logistika eriala õpetaja Ranert Lindt õppematerjaliga „Laotöös kasutatavad tõstukid“ https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/33485-Laotoos-kasutatavad-tostukid
Konkurssi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" (lisateave: https://hm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium/konkursid-ja-preemiad#digitaalsete-oppemat).

"Digitaalne kutsehariduse" konkurssi korraldab Haridus- ja Teadusministeerium. Selle eesmärk on innustada õppevara koostajaid looma uusi kvaliteetseid õppematerjale kutsehariduse tasemeõppes, mis varem pole avalikustatud ega osalenud teistes konkurssides (st värsked ja kaasaegsed). Konkursil on auhinnafond suurusega 20 000 eurot (ministri käskkiri: https://hm.ee/sites/default/files/documents/2023-10/Ministri_2023_KK_nr_1.1-2_23_272.pdf).

Eelneva kevadise konkursil osales meie kooli sotsiaalpedagoog ja õpetaja Janika Ploom, kes saavutas kolmanda koha õppematerjaliga "Soolised stereotüübid." Nüüd sügisel oli konkurss taas avatud. Konkursile oodati kõiki õppematerjale, mis on mõeldud kutsehariduse tasemeõppes kasutamiseks ja on avalikult ning taaskasutamist võimaldavalt üles laetud, nii suured kursused kui ka väikesed õppeamsud.


Parimate õppematerjalide loojaid tunnustati erineva suurusega auhindadega vastavalt punktiskaalale (hindamiskriteeriumid: https://hm.ee/sites/default/files/documents/2023-10/Lisa%202_Hindamiskriteeriumid.pdf) – 500, 300 või 200 eurot. Materjale hindas ekspertide komisjon, mis koosnes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Haridustehnoloogide Liidu esindajatest.

Auväärse 2. koha sai meie kooli logistika eriala õpetaja Ranert Lindt õppematerjaliga „Laotöös kasutatavad tõstukid“ https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/33485-Laotoos-kasutatavad-tostukid
Konkurssi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" (lisateave: https://hm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium/konkursid-ja-preemiad#digitaalsete-oppemat).