Kutsevaliku õpe


Kutsevaliku õpe - mis see on?

 

Õppima ootame  noori (kuni 26- aastastele) :

1) kes on katkestanud kutseõppe ja /või gümnaasiumi

2) ei tea, milline eriala neile sobib

 

Õppijal on võimalus tutvuda Valgamaa Kutseõppekeskuses pakutavate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Õppes pööratakse tähelepanu  edasise õppe-, töö- ja igapäevaelu toetamisel. Õppe ajal tutvustatakse õppijale ka teiste koolide õppimisvõimalusi.

Kutsevaliku õppekava läbinud õppija omab ülevaadet iseenda oskustest, huvidest ja võimetest. Vastavalt oma valikutele saab asuda õppima järgmisele enda poolt valitud erialale.

 

Õppimist kutsevaliku õppel toetavad  kursusejuhataja, sotsiaalpedagoog ja psühholoog.

 

Õppekava pikkus on kuus kuud. Õppekavaga saad tutvuda siin

Lisaküsimuste korral palun pöördu Janika Ploom, 5621  8762

 

 

Kutsevaliku õpe - mis see on?

 

Õppima ootame  noori (kuni 26- aastastele) :

1) kes on katkestanud kutseõppe ja /või gümnaasiumi

2) ei tea, milline eriala neile sobib

 

Õppijal on võimalus tutvuda Valgamaa Kutseõppekeskuses pakutavate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Õppes pööratakse tähelepanu  edasise õppe-, töö- ja igapäevaelu toetamisel. Õppe ajal tutvustatakse õppijale ka teiste koolide õppimisvõimalusi.

Kutsevaliku õppekava läbinud õppija omab ülevaadet iseenda oskustest, huvidest ja võimetest. Vastavalt oma valikutele saab asuda õppima järgmisele enda poolt valitud erialale.

 

Õppimist kutsevaliku õppel toetavad  kursusejuhataja, sotsiaalpedagoog ja psühholoog.

 

Õppekava pikkus on kuus kuud. Õppekavaga saad tutvuda siin

Lisaküsimuste korral palun pöördu Janika Ploom, 5621  8762