Food Education Development Upgrade (FED-UP)


Food Education Development Upgrade (FED-UP)

Sihtrühm: lastehoidjate ja kokkade õpetajad/tugispetsialistid

Rahastusprogramm: Erasmus+

Lepingu algus: 01.01.2024
Lepingu lõpp: 31.12.2024

Lepingu nr: 2023-KA210VET-03

Projekti nr: 2023-2-EE01-KA210-VET-000184850

Projektijuht/koordinaator: Ahko Ahtijäinen , ahko.ahtijainen@vkok.ee +372 56291882

Eelarve: 60000 EUR

Projekti lühikirjeldus:

Projekti FED-UP eesmärk on integreerida Sapere meetod, sensoorne toitumisõpetuse lähenemine Eesti hariduse süsteemi, erilise fookusega Valgamaa Kutseõppekeskusel. Projekt edendab tervislikku ja säästvat toitumist laste hulgas, tugevdades partnerite suutlikkust selle eesmärgiga süstemaatiliselt tegeleda. Üldine eesmärk on luua jätkusuutlik süsteem, kus sensoorsest toitumisest lähtuv õpe ei too õpilastele mitte ainult otsest kasu, vaid sellel on ka laiem ühiskondlik mõju.

Sapere koolituse viivad läbi Soome koolitajad Eesti koolitajatele, mis hõlmab nii näost näkku kui ka virtuaalset koolitust. Eesti koolitajad tutvuvad Hollandi praktikaga Sapere rakendamisel. Soome partneri ekspertide juhendamisel ja mentorlusel piloteerivad koolitatud osalejad Sapere meetodit Eesti lasteaedades ja külastavad soome koole, kes seda meetodit rakendavad.

Sapere meetod integreeritakse Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekavadesse.

Peamine tulemus on Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Tassitäisi suurenenud võimekus rakendada Sapere meetodit eesti keelses haridussüsteemis, tuginedes Hollandi ja Soome kogemustele. Tugevnenud rahvusvahelised suhted Eesti, Soome ja Hollandi toitumisvaldkonna haridusekspertidega annavad hea aluse edasiseks koostööks toitumisalase hariduse, valdkonna teadusuuringute ja sarnase koostöö edendamiseks.

Partnerid:

Nimi

Riik

OÜ Tassitäis

Eesti

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

Soome

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH

Holland

 

Töötajad:

Kadri Vallimäe- Pähk, Kärt Kuvvas-Mekk, Janika Ploom, Ester Siirak, Evelyn Tamm, Klarika Raudheiding, Sirli Peterson, Kairi Johanson

Food Education Development Upgrade (FED-UP)

Sihtrühm: lastehoidjate ja kokkade õpetajad/tugispetsialistid

Rahastusprogramm: Erasmus+

Lepingu algus: 01.01.2024
Lepingu lõpp: 31.12.2024

Lepingu nr: 2023-KA210VET-03

Projekti nr: 2023-2-EE01-KA210-VET-000184850

Projektijuht/koordinaator: Ahko Ahtijäinen , ahko.ahtijainen@vkok.ee +372 56291882

Eelarve: 60000 EUR

Projekti lühikirjeldus:

Projekti FED-UP eesmärk on integreerida Sapere meetod, sensoorne toitumisõpetuse lähenemine Eesti hariduse süsteemi, erilise fookusega Valgamaa Kutseõppekeskusel. Projekt edendab tervislikku ja säästvat toitumist laste hulgas, tugevdades partnerite suutlikkust selle eesmärgiga süstemaatiliselt tegeleda. Üldine eesmärk on luua jätkusuutlik süsteem, kus sensoorsest toitumisest lähtuv õpe ei too õpilastele mitte ainult otsest kasu, vaid sellel on ka laiem ühiskondlik mõju.

Sapere koolituse viivad läbi Soome koolitajad Eesti koolitajatele, mis hõlmab nii näost näkku kui ka virtuaalset koolitust. Eesti koolitajad tutvuvad Hollandi praktikaga Sapere rakendamisel. Soome partneri ekspertide juhendamisel ja mentorlusel piloteerivad koolitatud osalejad Sapere meetodit Eesti lasteaedades ja külastavad soome koole, kes seda meetodit rakendavad.

Sapere meetod integreeritakse Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekavadesse.

Peamine tulemus on Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Tassitäisi suurenenud võimekus rakendada Sapere meetodit eesti keelses haridussüsteemis, tuginedes Hollandi ja Soome kogemustele. Tugevnenud rahvusvahelised suhted Eesti, Soome ja Hollandi toitumisvaldkonna haridusekspertidega annavad hea aluse edasiseks koostööks toitumisalase hariduse, valdkonna teadusuuringute ja sarnase koostöö edendamiseks.

Partnerid:

 

Töötajad:

Kadri Vallimäe- Pähk, Kärt Kuvvas-Mekk, Janika Ploom, Ester Siirak, Evelyn Tamm, Klarika Raudheiding, Sirli Peterson, Kairi Johanson

Nimi

Riik

OÜ Tassitäis

Eesti

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

Soome

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH

Holland