Erasmus


Mis on Erasmus+ programm?

KANDIDEERIMISE & OSALEMISE INFO

Euroopa Liidu finantseeritud toetusprogramm Erasmus+ on üks enimkasutatud võimalusi saamaks teistmoodi välismaal elamise ja töötamise kogemust, leidmaks uusi sõpru, praktiseerimaks omandatud võõrkeelt (võõrkeeli) ja muidugi reisimiseks.

Erasmus+ programm katab õppija välispraktikaga kaasnevad kulutused (ettevalmistuskulu, transpordi-, kindlustuse- ja elamiskulu) vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses, õpilasele jääb vaid kohale sõitmise ja praktika läbimise rõõm. Programm võimaldab osaleda online keelekursusel tasuta!

 

 

Üheksa tublit Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilast osalesid Erasmus+ projekti raames välispraktikal Türgis. Antud projektis osalesid mootorsõidukitehnikud, tislerid, kokad ja logistikud.
Praktikal käimise kõrval oli neid suurepärane võimalus tutvuda Türgi kultuuriga ning avastada sealseid vaatamisväärsusi. Noored said nädalavahetustel käia erinevatel väljasõitudel ning oma vaba aja sisustada enda soovide järgi.
Praktikakohtad asusid kõikidel õpilastel Antalyas, nendeks olid Konyaalti linnavalitsuse asutused. Õpilased said kogeda, kui erinevad on Türgi kombed ja traditsioonid Eesti omadest.
Praktikandid said väga hea kogemuse osaliseks ning jäädi rahule ka üldiselt Erasmus+ projekti korraldajate ja korraldusega.
Projektis osalenud noored julgustavad osa võtma kõiki õpilasi, kel vaid tahtmist, välispraktikast. Jaanuaris stardivad 4 tislerit jälle Türki praktikale ja maailma avastama, veebruarist lähevad 6 õpilast Hispaaniat avastama ja praktikat sooritama. 

Erasmusega oleme saatnud õpilasi juba päris mitmeid aastaid praktikale ja mis kõige tähtsam, praktikale minekuks pole oluline isegi vanus-Erasmus+ õpiränne on mõeldud kõigile kes õpivad valgamaa Kutseõppekeskuses ja kellel on õppekava kohaselt ettenähtud ettevõtte praktika. 

 Maailma avastada on lahe!

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED

õpetajatest ja projektijuhist koosnev komisjon arvestab, kas:

• oled praktika toimumise ajaks vähemalt 18-aastane

• Sul ei ole õppevõlgnevusi, praktika ajaks on omandatud erialane teoreetiline teadmistebaas ja praktikakogemus

• Sul ei ole põhjuseta puudumisi (vastutus- ja kohusetunne on nii programmis osalemisel kui ka mistahes töökohal töötades olulised omadused)

• suhtled inglise (või sihtriigi) keeles vähemalt suhtlustasandil

• oled tähtajaks esitanud dokumendid (CV ja sooviavaldus-motivatisioonikiri).

Lisaks arvestatakse, milline on Sinu suhtumine, seltskondlikkus/üldine aktiivsus koolielus ning motiveeritus programmis osaleda – õpirändur peaks olema optimistlik, „Let’s do it!“ suhtumisega, aktiivne (st oskab endale ise tegevust leida, juhendajalt tööd juurde küsida), sest terve kuu võõras riigis õpirändel olemine on väljakutse ja nõuab proaktiivset lähenemist!

PROGRAMMIS OSALEJALE ON KOHUSTUSLIK:

  • Sooritada Erasmus+ veebipõhine keeletest enne õpirännet (OLS keskkonnas),
  • Praktikal olles täita praktikapäevikut
  • Täita pärast praktikalt koju naasemist internetipõhine tagasisideküsimustik, 
  • Esitada projektijuhile õigeaegselt kõik programmiga seotud dokumendid,
  • Osaleda levitustegevuses (jagades oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest pildi või teksti kujul – poster, blogi, video, pilt, meem vms).

 

KEELEOSKUSE ARENDAMINE

Erasmus+ programmis osalemise üks kasutegur on võimalus arendada oma keeleoskust. Online Language Support (OLS) pakub Erasmus+ õpirändes osalejatele võimalust hinnata oma oskusi võõrkeeles, mida nad hakkavad kasutama välismaal töötades. Lisaks sellele saavad valitud osalejad võtta osa veebipõhisest keelekursusest, et oma keeleoskusi parandada.

Programmi valitud osaleja andmed sisestatakse OLS portaali, seejärel saadetakse osaleja e-mailile automaatne kutse keeletesti sooritamiseks ning pärast seda keelekursusel osalemiseks (NB! kontrolli ka oma spam kausta!).

ÕPIRÄNDES OSALEJALE

KUI OLED VALITUD ÕPIRÄNDES OSALEMA

• Erasmus+ projektijuht saadab info esimese ettevalmistustunni/infotunni toimumise kohta, millest peavad kõik programmi valitud õpilased osa võtma. Kool sõlmib Sinuga lepingu

• Sinu emailile saabub link keeletesti tegemiseks OLS keskkonnas, seejärel saad alustada veebipõhise keeleõppega (kursuse litsentsi jagab projektijuht vastavalt Sinu testi tulemusele).

• Projektijuht liidab Sind Facebooki gruppi, kus saad suhelda teiste samasse sihtkohta minevate õpilastega ning praktikal olles saad jagada infot, blogi, pilte, videosid, meeme jms.

• Projektijuht saadab Sinu CV vastuvõtvale partnerile/ettevõttele.

• Projektijuht korraldab reisidokumendid (reisipiletid, kindlustuse, majutuse) ja programmiga seotud praktika dokumendid (praktikapäeviku täitmine on Sinu ülesanne).

• Praktikaettevõte välismaal võib soovida täiendavalt Sinu kaaskirja (Cover Letter, praktika eesmärgid), ole valmis!

• Kontrolli oma reisidokumendi (ID-kaardi, passi) kehtivust, vormista aegsasti Euroopa Ravikindlustuskaart.

• Otsi ise infot sihtriigi (sh kommete aga ka käibelolev rahaühiku kohta, eurosid pole nt Rootsis, Ungaris, Poolas) ja ettevõtte kohta

• Enne välisriiki minemist saad kaasa meelespea reisiaegade, aadresside, telefoninumbrite jms-ga, tutvu sellega!

• Kontrolli oma praktika dokumentatsiooni, et ikka kõik vajalik saaks kaasa!

• Soovi korral võid ise ühendust võtta oma praktikaettevõttega välismaal

• Registreeri oma välismaal olek!

Sul on küsimus, millele ei leidnud vastust?

Võta ühendust Kaidi Loos

kaidi.loos@vkok.ee

Projekti/kontaktisik: Kaidi Loos, kaidi.loos@vkok.ee, +372 5300 8085

Õpirännete koordineerijad:

Kadri Vallimäe-Pähk, kadri.vallimae-pahk@vkok.ee

Ranert Lindt, ranert.lindt@vkok.ee

Vidrik Ugur, vidrik.ugur@vkok.ee  

Maris Rõõm, maris.room@vkok.ee 

Palmi Lahe, palmi.lahe@vkok.ee 

Ahko Ahtijäinen, ahko.ahtijainen@vkok.ee

Sirli Peterson, sirli.peterson@vkok.ee

Tiia Peebo, tiia.peebo@vkok.ee

Juri Gerzanitš, juri.gerzanits@vkok.ee

Klarika Raudheiding, klarika.raudheiding@vkok.ee

Mis on Erasmus+ programm?

KANDIDEERIMISE & OSALEMISE INFO

Euroopa Liidu finantseeritud toetusprogramm Erasmus+ on üks enimkasutatud võimalusi saamaks teistmoodi välismaal elamise ja töötamise kogemust, leidmaks uusi sõpru, praktiseerimaks omandatud võõrkeelt (võõrkeeli) ja muidugi reisimiseks.

Erasmus+ programm katab õppija välispraktikaga kaasnevad kulutused (ettevalmistuskulu, transpordi-, kindlustuse- ja elamiskulu) vastavalt sihtriigile kehtestatud eelarve ulatuses, õpilasele jääb vaid kohale sõitmise ja praktika läbimise rõõm. Programm võimaldab osaleda online keelekursusel tasuta!

 

 

Üheksa tublit Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilast osalesid Erasmus+ projekti raames välispraktikal Türgis. Antud projektis osalesid mootorsõidukitehnikud, tislerid, kokad ja logistikud.
Praktikal käimise kõrval oli neid suurepärane võimalus tutvuda Türgi kultuuriga ning avastada sealseid vaatamisväärsusi. Noored said nädalavahetustel käia erinevatel väljasõitudel ning oma vaba aja sisustada enda soovide järgi.
Praktikakohtad asusid kõikidel õpilastel Antalyas, nendeks olid Konyaalti linnavalitsuse asutused. Õpilased said kogeda, kui erinevad on Türgi kombed ja traditsioonid Eesti omadest.
Praktikandid said väga hea kogemuse osaliseks ning jäädi rahule ka üldiselt Erasmus+ projekti korraldajate ja korraldusega.
Projektis osalenud noored julgustavad osa võtma kõiki õpilasi, kel vaid tahtmist, välispraktikast. Jaanuaris stardivad 4 tislerit jälle Türki praktikale ja maailma avastama, veebruarist lähevad 6 õpilast Hispaaniat avastama ja praktikat sooritama. 

Erasmusega oleme saatnud õpilasi juba päris mitmeid aastaid praktikale ja mis kõige tähtsam, praktikale minekuks pole oluline isegi vanus-Erasmus+ õpiränne on mõeldud kõigile kes õpivad valgamaa Kutseõppekeskuses ja kellel on õppekava kohaselt ettenähtud ettevõtte praktika. 

 Maailma avastada on lahe!

PROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED

õpetajatest ja projektijuhist koosnev komisjon arvestab, kas:

• oled praktika toimumise ajaks vähemalt 18-aastane

• Sul ei ole õppevõlgnevusi, praktika ajaks on omandatud erialane teoreetiline teadmistebaas ja praktikakogemus

• Sul ei ole põhjuseta puudumisi (vastutus- ja kohusetunne on nii programmis osalemisel kui ka mistahes töökohal töötades olulised omadused)

• suhtled inglise (või sihtriigi) keeles vähemalt suhtlustasandil

• oled tähtajaks esitanud dokumendid (CV ja sooviavaldus-motivatisioonikiri).

Lisaks arvestatakse, milline on Sinu suhtumine, seltskondlikkus/üldine aktiivsus koolielus ning motiveeritus programmis osaleda – õpirändur peaks olema optimistlik, „Let’s do it!“ suhtumisega, aktiivne (st oskab endale ise tegevust leida, juhendajalt tööd juurde küsida), sest terve kuu võõras riigis õpirändel olemine on väljakutse ja nõuab proaktiivset lähenemist!

PROGRAMMIS OSALEJALE ON KOHUSTUSLIK:

  • Sooritada Erasmus+ veebipõhine keeletest enne õpirännet (OLS keskkonnas),
  • Praktikal olles täita praktikapäevikut
  • Täita pärast praktikalt koju naasemist internetipõhine tagasisideküsimustik, 
  • Esitada projektijuhile õigeaegselt kõik programmiga seotud dokumendid,
  • Osaleda levitustegevuses (jagades oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest pildi või teksti kujul – poster, blogi, video, pilt, meem vms).

 

KEELEOSKUSE ARENDAMINE

Erasmus+ programmis osalemise üks kasutegur on võimalus arendada oma keeleoskust. Online Language Support (OLS) pakub Erasmus+ õpirändes osalejatele võimalust hinnata oma oskusi võõrkeeles, mida nad hakkavad kasutama välismaal töötades. Lisaks sellele saavad valitud osalejad võtta osa veebipõhisest keelekursusest, et oma keeleoskusi parandada.

Programmi valitud osaleja andmed sisestatakse OLS portaali, seejärel saadetakse osaleja e-mailile automaatne kutse keeletesti sooritamiseks ning pärast seda keelekursusel osalemiseks (NB! kontrolli ka oma spam kausta!).

ÕPIRÄNDES OSALEJALE

KUI OLED VALITUD ÕPIRÄNDES OSALEMA

• Erasmus+ projektijuht saadab info esimese ettevalmistustunni/infotunni toimumise kohta, millest peavad kõik programmi valitud õpilased osa võtma. Kool sõlmib Sinuga lepingu

• Sinu emailile saabub link keeletesti tegemiseks OLS keskkonnas, seejärel saad alustada veebipõhise keeleõppega (kursuse litsentsi jagab projektijuht vastavalt Sinu testi tulemusele).

• Projektijuht liidab Sind Facebooki gruppi, kus saad suhelda teiste samasse sihtkohta minevate õpilastega ning praktikal olles saad jagada infot, blogi, pilte, videosid, meeme jms.

• Projektijuht saadab Sinu CV vastuvõtvale partnerile/ettevõttele.

• Projektijuht korraldab reisidokumendid (reisipiletid, kindlustuse, majutuse) ja programmiga seotud praktika dokumendid (praktikapäeviku täitmine on Sinu ülesanne).

• Praktikaettevõte välismaal võib soovida täiendavalt Sinu kaaskirja (Cover Letter, praktika eesmärgid), ole valmis!

• Kontrolli oma reisidokumendi (ID-kaardi, passi) kehtivust, vormista aegsasti Euroopa Ravikindlustuskaart.

• Otsi ise infot sihtriigi (sh kommete aga ka käibelolev rahaühiku kohta, eurosid pole nt Rootsis, Ungaris, Poolas) ja ettevõtte kohta

• Enne välisriiki minemist saad kaasa meelespea reisiaegade, aadresside, telefoninumbrite jms-ga, tutvu sellega!

• Kontrolli oma praktika dokumentatsiooni, et ikka kõik vajalik saaks kaasa!

• Soovi korral võid ise ühendust võtta oma praktikaettevõttega välismaal

• Registreeri oma välismaal olek!

Sul on küsimus, millele ei leidnud vastust?

Võta ühendust Kaidi Loos

kaidi.loos@vkok.ee

Projekti/kontaktisik: Kaidi Loos, kaidi.loos@vkok.ee, +372 5300 8085

Õpirännete koordineerijad:

Kadri Vallimäe-Pähk, kadri.vallimae-pahk@vkok.ee

Ranert Lindt, ranert.lindt@vkok.ee

Vidrik Ugur, vidrik.ugur@vkok.ee  

Maris Rõõm, maris.room@vkok.ee 

Palmi Lahe, palmi.lahe@vkok.ee 

Ahko Ahtijäinen, ahko.ahtijainen@vkok.ee

Sirli Peterson, sirli.peterson@vkok.ee

Tiia Peebo, tiia.peebo@vkok.ee

Juri Gerzanitš, juri.gerzanits@vkok.ee

Klarika Raudheiding, klarika.raudheiding@vkok.ee