Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia (ESTLAT-WBL)

HANDBOOK OF ESTONIA-LATVIA CROSS-BORDER WORK-BASED LEARNING

Sihtrühm: õpilased ja õpetajad/spetsialistid

Tüüp: Interreg Iva

Projekti nr: Est-Lat 63

Lepingu nr: 1-6/41

Kodulehekülg: 
https://estlat.eu/en/estlat-results/estlat-wbl.html

Lepingu algus: 01.08.2018
Lepingu lõpp: 31.07.2020

Projektijuht/koordinaator: Rainer Kuutma, rainer.kuutma [at] vkok.ee

Eelarve: 29 754,96 sh ERDF toetus 25 291,75


Kaheksa partneriga Interreg Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi projekt (kogu eelarve 464 254.10 €, sh ERDF 394 615.84 €), mille käigus hoogustatakse piirialade kutsekoolide õpilaste tööpraktikale saatmist teisel pool piiri asuvatesse ettevõtetesse. Juhtpartneriks on Läti Kaubandus-tööstuskoda. Peale Valgamaa Kutseõppekeskuse on partnerid Eestist Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Tartu Kutsehariduskeskus, Lätist Smiltene Tehnikum ja Cesise Kutsehariduskeskkool. Valgamaa Kutseõppekeskus saadab selle projekti raames kahe õppeaasta jooksul 10 õplast Läti väljapaistvastvate tööandjate juurde ettevõttepraktikale, Viiakse läbi ühised õppused kutsekoolide ja praktika ettevõtete poolsetele juhendajale, tutvustatakse töökohapõhist õpet, uuemaid ettevõtte praktika põhimõtteid jms.
See lehekülg väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

 

HANDBOOK OF ESTONIA-LATVIA CROSS-BORDER WORK-BASED LEARNING

Kaheksa partneriga Interreg Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi projekt (kogu eelarve 464 254.10 €, sh ERDF 394 615.84 €), mille käigus hoogustatakse piirialade kutsekoolide õpilaste tööpraktikale saatmist teisel pool piiri asuvatesse ettevõtetesse. Juhtpartneriks on Läti Kaubandus-tööstuskoda. Peale Valgamaa Kutseõppekeskuse on partnerid Eestist Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Tartu Kutsehariduskeskus, Lätist Smiltene Tehnikum ja Cesise Kutsehariduskeskkool. Valgamaa Kutseõppekeskus saadab selle projekti raames kahe õppeaasta jooksul 10 õplast Läti väljapaistvastvate tööandjate juurde ettevõttepraktikale, Viiakse läbi ühised õppused kutsekoolide ja praktika ettevõtete poolsetele juhendajale, tutvustatakse töökohapõhist õpet, uuemaid ettevõtte praktika põhimõtteid jms.
See lehekülg väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

 


HANDBOOK OF ESTONIA-LATVIA CROSS-BORDER WORK-BASED LEARNING