Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu


Loode tn 3/2, Valga

Administraatorid: Carmen Poola, Kersti Säde, Anita Oja, Kersti Bagirov

Tel. (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu hinnakiri alates 01.09.2023. a

 • Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu kohatasu 135 eurot kuu/35 eurot ööpäev – sisaldab käibemaksu;

 • Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilasele õpilaskodu kohatasu 100 eurot kuu/18 eurot ööpäev – sisaldab käibemaksu;

 • Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilasele õpilaskodu tagatisraha 70 eurot

 • sauna kasutamine (üks tund) – 12 eurot;

 • pesu pesemine (üks masinatäis koos pesupulbriga) – 3.5 eurot;

 • võtme kaotamine – 35 eurot.

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu kohatasu soodustused alates 01.09.2023. a alljärgnevalt:

Õpilaskodu kohatasu hinna rakendamine vastavalt õppeedukusele 50% 75% 100%
100 eurot (alates 1.09.2023) 50,00 € 25,00 € 0,00 €
 • õpilane, kellel ei ole distsiplinaarrikkumisi või on esmakursuslane, rakendatakse 50% soodustust;
 • õpilane, kellel on hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,2), täidab sisekorraeeskirju, põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 75% soodustust;
 • õpilane, kellel on väga hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,6), täidab sisekorraeeskirju, põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 100% soodustust.
 • õpilane, kes on esitanud avalduse üksinda toas elamiseks, rakendatakse soodustust vastavalt õppeedukusele ning liidetakse juurde teise koha täishind õpilasele.
 • Mitteeristava hindamise korral – kui kõik hinded arvestatud (A), õpilane täidab sisekorraeeskirju, põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 100% õpilaskodu soodustust.

Kursusejuhataja koostab PINAL-is (järjestiksuunamisega kulujuhile, õppetöö logistikule ning õppesekretärile) esildise kaks korda õppeaastas (seisuga 31.08 ja 31.01), 10 (kümne) tööpäeva jooksul peale tähtaja möödumist.

Õpilased, kes jäävad ettevõtte praktikaperioodiks Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodusse, kehtivad praktikal viibiva õpilase tingimused. Praktikajuhendajad esitavad meili teel sellekohase esildise kulujuhile.

 

Tagatisraha 70 € peab olema tasutud enne kommunaalkulude katmise lepingu sõlmimist. Tagatisraha võetakse kulude korvamiseks. 

Tasaarveldus tehakse lepingu lõppemisel/lõpetamisel.

Rekvisiidid:

Makse saaja: Rahandusministeerium

Viitenumber: 2800082705

Selgitus: tagatis, õpilase nimi ja isikukood

Summa: 70.-

Rahandusministeeriumi pangakontod (viitenumber kohustuslik)

 • SEB Pank – EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • SEB Pank – EE221010220027690221 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank – EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank – EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Loode tn 3/2, Valga

Administraatorid: Carmen Poola, Kersti Säde, Anita Oja, Kersti Bagirov

Tel. (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu hinnakiri alates 01.09.2023. a

 • Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu kohatasu 135 eurot kuu/35 eurot ööpäev – sisaldab käibemaksu;

 • Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilasele õpilaskodu kohatasu 100 eurot kuu/18 eurot ööpäev – sisaldab käibemaksu;

 • Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilasele õpilaskodu tagatisraha 70 eurot

 • sauna kasutamine (üks tund) – 12 eurot;

 • pesu pesemine (üks masinatäis koos pesupulbriga) – 3.5 eurot;

 • võtme kaotamine – 35 eurot.

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu kohatasu soodustused alates 01.09.2023. a alljärgnevalt:

 • õpilane, kellel ei ole distsiplinaarrikkumisi või on esmakursuslane, rakendatakse 50% soodustust;
 • õpilane, kellel on hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,2), täidab sisekorraeeskirju, põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 75% soodustust;
 • õpilane, kellel on väga hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,6), täidab sisekorraeeskirju, põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 100% soodustust.
 • õpilane, kes on esitanud avalduse üksinda toas elamiseks, rakendatakse soodustust vastavalt õppeedukusele ning liidetakse juurde teise koha täishind õpilasele.
 • Mitteeristava hindamise korral – kui kõik hinded arvestatud (A), õpilane täidab sisekorraeeskirju, põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 100% õpilaskodu soodustust.

Kursusejuhataja koostab PINAL-is (järjestiksuunamisega kulujuhile, õppetöö logistikule ning õppesekretärile) esildise kaks korda õppeaastas (seisuga 31.08 ja 31.01), 10 (kümne) tööpäeva jooksul peale tähtaja möödumist.

Õpilased, kes jäävad ettevõtte praktikaperioodiks Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodusse, kehtivad praktikal viibiva õpilase tingimused. Praktikajuhendajad esitavad meili teel sellekohase esildise kulujuhile.

 

Tagatisraha 70 € peab olema tasutud enne kommunaalkulude katmise lepingu sõlmimist. Tagatisraha võetakse kulude korvamiseks. 

Tasaarveldus tehakse lepingu lõppemisel/lõpetamisel.

Rekvisiidid:

Makse saaja: Rahandusministeerium

Viitenumber: 2800082705

Selgitus: tagatis, õpilase nimi ja isikukood

Summa: 70.-

Rahandusministeeriumi pangakontod (viitenumber kohustuslik)

 • SEB Pank – EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • SEB Pank – EE221010220027690221 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank – EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank – EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Õpilaskodu kohatasu hinna rakendamine vastavalt õppeedukusele 50% 75% 100%
100 eurot (alates 1.09.2023) 50,00 € 25,00 € 0,00 €