ROHELINE KOOL


Valgamaa Kutseõppekeskus  liitus ROHELISE KOOLI PROGRAMMIGA 2023. aasta jaanuaris. 

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

 

MEIE KOOLI SAMMUD ROHELISEKS TULEVIKUKS

KESKKONNAPÕHIMÕTTED:

 1. Looduse hoidmine ja väärtustamine - Keskendume looduse hoidmisele ning õpetame õpilastele looduse väärtustamist ja kaitset.
 2. Keskkonnasäästlik eluviis - Julgustame kogukonda elama keskkonnasäästlikult, kasutades säästvaid ressursse ja tehnoloogiaid.
 3. Jäätmete sorteerimine - Rakendame jäätmete sorteerimist kogu koolis ja õpetame õpilastele sorteerimise tähtsust.
 4. Prügi korrektne käitlemine - Tagame, et prügi visatakse alati prügikasti ja koristatakse kooliümbrust regulaarselt.
 5. Aktiivne ja säästev transport - Soosime kõndimist, jalgrattaga sõitmist ja muid säästvaid transpordiviise.
 6. Vee ja elektri säästlik kasutamine - Õpetame ressursside säästlikku kasutamist ja rakendame energiasäästlikke lahendusi.
 7. Taaskasutus - Julgustame taaskasutama materjale õppeprojektides ja igapäevaelus.
 8. Ühekordsete pakendite vältimine - Vähendame ühekordsete pakendite, kilekottide ja nõude kasutamist.
 9. Looduses liikumine - Korraldame loodusretki ja õuesõpet, et õpilased saaksid looduses aktiivselt liikuda ja õppida.
 10. Kultuuride ja traditsioonide austamine - Õpetame õpilastele kultuuridevahelist mõistmist ja austust.
 11. Kohaliku looduse ja elustiku tundmine - Tutvustame kohalikku loodust, loomi ja linde läbi praktiliste tegevuste.
 12. Kodumaise toidu eelistamine - Õpetame tervislike ja säästvate toitumisharjumuste olulisust, rõhutades kodumaise toidu tarbimist.

Keskkonnatöörühma liikmete nimekiri:

Kadri Vallimäe-Pähk- teenindusvaldkonna juhtõpetaja

Vidrik Ugur- tootmise ja tehnika valdkonna juhtõpetaja

Siim Villemson- kutseõpetaja (tootmise ja tehnika)

Juri Gerzanitš- kutseõpetaja (kokk)

Evelyn Tamm- loodusainete õpetaja

Karel Lillipuu- õpilane (kokk)

Miia Roberta Uibopuu-õpilane (kokk)

Kaspar Sepp- õpilane (kokk)

Oskar Männiste- õpilane (mootorsõidukitehnik)

Kevin Köster- õpilane (tisler)

Rauno Pettai- õpilane (puidutöötleja)

Ella Schults- õpilane (puidutöötleja)

 

2023/24 ÕPPEAASTA TEGEVUSKALENDER (täiendatakse kuus korra)

Valgamaa Kutseõppekeskus  liitus ROHELISE KOOLI PROGRAMMIGA 2023. aasta jaanuaris. 

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

 

MEIE KOOLI SAMMUD ROHELISEKS TULEVIKUKS

KESKKONNAPÕHIMÕTTED:

 1. Looduse hoidmine ja väärtustamine - Keskendume looduse hoidmisele ning õpetame õpilastele looduse väärtustamist ja kaitset.
 2. Keskkonnasäästlik eluviis - Julgustame kogukonda elama keskkonnasäästlikult, kasutades säästvaid ressursse ja tehnoloogiaid.
 3. Jäätmete sorteerimine - Rakendame jäätmete sorteerimist kogu koolis ja õpetame õpilastele sorteerimise tähtsust.
 4. Prügi korrektne käitlemine - Tagame, et prügi visatakse alati prügikasti ja koristatakse kooliümbrust regulaarselt.
 5. Aktiivne ja säästev transport - Soosime kõndimist, jalgrattaga sõitmist ja muid säästvaid transpordiviise.
 6. Vee ja elektri säästlik kasutamine - Õpetame ressursside säästlikku kasutamist ja rakendame energiasäästlikke lahendusi.
 7. Taaskasutus - Julgustame taaskasutama materjale õppeprojektides ja igapäevaelus.
 8. Ühekordsete pakendite vältimine - Vähendame ühekordsete pakendite, kilekottide ja nõude kasutamist.
 9. Looduses liikumine - Korraldame loodusretki ja õuesõpet, et õpilased saaksid looduses aktiivselt liikuda ja õppida.
 10. Kultuuride ja traditsioonide austamine - Õpetame õpilastele kultuuridevahelist mõistmist ja austust.
 11. Kohaliku looduse ja elustiku tundmine - Tutvustame kohalikku loodust, loomi ja linde läbi praktiliste tegevuste.
 12. Kodumaise toidu eelistamine - Õpetame tervislike ja säästvate toitumisharjumuste olulisust, rõhutades kodumaise toidu tarbimist.

Keskkonnatöörühma liikmete nimekiri:

Kadri Vallimäe-Pähk- teenindusvaldkonna juhtõpetaja

Vidrik Ugur- tootmise ja tehnika valdkonna juhtõpetaja

Siim Villemson- kutseõpetaja (tootmise ja tehnika)

Juri Gerzanitš- kutseõpetaja (kokk)

Evelyn Tamm- loodusainete õpetaja

Karel Lillipuu- õpilane (kokk)

Miia Roberta Uibopuu-õpilane (kokk)

Kaspar Sepp- õpilane (kokk)

Oskar Männiste- õpilane (mootorsõidukitehnik)

Kevin Köster- õpilane (tisler)

Rauno Pettai- õpilane (puidutöötleja)

Ella Schults- õpilane (puidutöötleja)

 

2023/24 ÕPPEAASTA TEGEVUSKALENDER (täiendatakse kuus korra)