Eesti keele õpe


 

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kinnitatud tegevusluba nr. 1.1-3/19/135.

https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/TegevuslubaOtsi.faces

Keeleinspektsiooni heakskiidu saanud firmad: https://www.keeleinspektsioon.ee/et/eesmargid-tegevused/keeleinspektsiooni-heakskiidu-saanud-firmad

 

Teostame järgmiseid koolitus:

A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele
täienduskoolitus, maht 260 tundi (200 tundi kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd).

B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele
täienduskoolitus, maht 240 tundi (180 tundi kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd).

B2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele
täienduskoolituse, maht 450 tundi (250 tundi kontaktõpet ja 200 tundi iseseivat tööd).

 

Koolituste kohta info siin

 

Info ja registreerimine tel 5300 8085, koolitus@vkok.ee

 

 

 

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kinnitatud tegevusluba nr. 1.1-3/19/135.

https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/TegevuslubaOtsi.faces

Keeleinspektsiooni heakskiidu saanud firmad: https://www.keeleinspektsioon.ee/et/eesmargid-tegevused/keeleinspektsiooni-heakskiidu-saanud-firmad

 

Teostame järgmiseid koolitus:

A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele
täienduskoolitus, maht 260 tundi (200 tundi kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd).

B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele
täienduskoolitus, maht 240 tundi (180 tundi kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd).

B2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele
täienduskoolituse, maht 450 tundi (250 tundi kontaktõpet ja 200 tundi iseseivat tööd).

 

Koolituste kohta info siin

 

Info ja registreerimine tel 5300 8085, koolitus@vkok.ee