Järelvalve teostajaÕppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.


Kontaktisikud: 

Valgamaa Kutseõppekeskuse nõunike kogu liige Haridus- ja Teadusministeeriumist Ülle Laas, kontakt ulle.laas@hm.ee; tel tel +372 735 4020; +372 513 2842

Järelevalvet õppeasutuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, kontakt hm@hm.ee; tel 7350 222.

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.


Kontaktisikud: 

Valgamaa Kutseõppekeskuse nõunike kogu liige Haridus- ja Teadusministeeriumist Ülle Laas, kontakt ulle.laas@hm.ee; tel tel +372 735 4020; +372 513 2842

Järelevalvet õppeasutuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, kontakt hm@hm.ee; tel 7350 222.

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).