fbpx

Veokorraldaja - Valgamaa Kutseõppekeskus

Õpe:

 • Oodatud on õppima põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid
 • Õpe kestab 3 aastat ja on „tase 4“ kutseõpe

Vastuvõtu tingimused:

 • Vestlus

Omandatakse:

Üldhariduslikud ained, põhiõpingute ained ja valikained, sooritatakse praktika.

 • Logistika alused
 • Klienditeenindus
 • Transpordilogistika juhtimine
 • Veo- ja ekspedeerimisteenuse ostmine ja müümine
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Praktika

Õpilasel on võimalik valida erinevate valikõpingute vahel, millega omandatakse lisa väärtused toetamaks veokorraldaja tööd.

Lõpetamine:

 • Õpilane sooritab õppe lõpus „Veokorraldaja tase 4“ kutsekvalifikatsiooni eksami
 • Neljanda taseme kutseõppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega

Edasiõppimis võimalused:

 • Mootorsõidukidiagnostik „tase 5“
 • Rakenduslik kõrgharidus

 

Võimalused tööturul:

 • Veokorraldaja õppekava läibinule on kõige sobilikumad järgmised ametid: veokorraldaja, vedude organiseerija, veoagent, dispetšer, transpordikorraldaja.

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee