fbpx

Veokorraldaja-logistik - Valgamaa Kutseõppekeskus

Õpe:

 • õppima asumiseks peab olema vähemalt põhiharidus
 • 4 taseme esmaõpe, statsionaarne, töökohapõhine, õppetöö aeg vastavalt grupi soovile
 • Õpe kestab 1 aasta.

 

 • Vastuvõtu tingimused:
 • Vestlus

Õpitakse:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Logistika alused
 • Infotehnoloogia logistikas
 • Kauba maanteevedude korraldamine
 • Kaubavarude täiendamine
 • Klienditenindus
 • Erialane võõrkeel

 

 • Õpilane peab sooritama praktika 15 EKAP

Lõpetamine:

 • Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist
 • Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga
 • omandatakse Veokorraldaja-logisti, tase 4 kvalifikatsioon

Võimalused tööturul:

Logistika valdkonna töötajad teevad tarneahela toimimiseks vajalikke töid klientide vajadusi ja ettevõtte huve arvestades.
Veokorraldaja-logistik, tase 4 korraldab kauba maanteevedusid, teeb kaubavarude täiendamist abistavaid toiminguid ning teenindab ettevõtte sise- ja väliskliente.
Veokorraldaja-logistik, tase 4 on valmis töötama iseseisvalt ja meeskonnas.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee