fbpx

Sõidukite pindade hooldaja/rehvitehnik - Valgamaa Kutseõppekeskus

Õpe: haridusnõudeta kutseõpe 1a (60 EKAP)
statsionaarne õppevorm
esmaõpe, 3. tase

Vastuvõtu tingimused: vestlus

Õpitakse:

  • sõidukite sisustuse ja pinnakatete puhastamist ja hooldamist
  • sõiduki mootoriruumi ja põhja puhastamist ja pindade hooldamist
  • rattakoopas asuvate sõlmede seisukorra kontrollimist
  • rehvitöid
  • karjääri planeerimist ja ettevõtluse aluseid
  • praktika


Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Võimalused tööturul:
Õppe edukal läbimisel leiab lõpetanu tööd autopesijana, pindade hooldajana või rehvitehnikuna erinevates ettevõtetes.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee