fbpx

Sisseastumise dokumendid - Valgamaa Kutseõppekeskus

Dokumendid saab esitada kasutades Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) (www.sais.ee) või esitada otse kooli.

Vajalikud dokumendid:

  • kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus;
  • ID-kaart või pass;
  • alaealisel vanema või eestkostja kirjalik Lapsevanema või eestkostja nõusolek;
  • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Valga Kutseõppekeskuse poolt kinnitatud koopia;
  • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Valga Kutseõppekeskuse poolt kinnitatud koopia;
  • foto tehakse kohapeal;
  • põhihariduse baasil õppima asujal tervisekaart (eelmisest koolist)
  • HEV  õpilasest kandidaat täidab lisaks Infosüsteemis SAIS avaldusele erivajadusega õppijale kandideerimiseks vajalikud dokumendid: Lapsevanema nõusolek (erivajadusega isik); Ületulekuplaan

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee