fbpx

Tegevusjuhendaja - Valgamaa Kutseõppekeskus

ÕPE:

keskhariduse baasil õppija;
õppeperiood 1 aasta;
statsionaarne koolipõhine ja/või statsionaarne töökohapõhine õppevorm;
tasemeõpe, EKR 4. tase.

VASTUVÕTU TINGIMUSED:

vestlus

ÕPITAKSE:
kliendi tegevusvõime hindamine ja klienditöö planeerimine;
kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes;
karjääri planeerimine ja ettevõtlusealused;
praktika (võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist).

LÕPETAMINE:

Õppe lõppedes sooritab õpilane kutsekvalifikatsioonieksami „Tegevusjuhendaja, EKR tase 4“ ning taotleb Euroopa tööturul tunnustatud tegevusjuhendaja kutsetunnistust.

EDASIÕPPIMISE VÕIMALUSED:

Rakenduskõrgkoolides
VÕIMALUSED TÖÖTURUL:

Karjääri on võimalik teha tegevusjuhendajast kuni tegevusterapeudini

TegevusjuhendajaUus.

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee