fbpx

Hooldustöötaja - Valgamaa Kutseõppekeskus

Hooldustöötaja

ÕPE:
keskhariduse- või põhihariduse baasil õppija;
Õppeperiood on 2 aastat;
statsionaarne koolipõhine ja/või statsionaarne töökohapõhine õppe- vorm;
tasemeõpe, EKR 4. tase.

 VASTUVÕTU TINGIMUSED:
vestlus

ÕPITAKSE:
hoolduse alused;
hooldustoimingud;
abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine;
meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine;
töö lastega peredega;
töö eakatega;
töö erivajadustega inimestega;
karjääri planeerimine ja ettevõtlus;
valikained (õpilasel võimalus valida);
praktika (võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist).

LÕPETAMINE:
Õppe lõpus sooritab õpilane „Hooldustöötaja, EKR tase 4“ kutsekvalifikatsioonieksami ning taotleb Euroopa tööturul tunnustatud hooldustöötaja kutsetunnistust.

EDASIÕPPIMISE VÕIMALUSED:

Rakenduskõrgkoolis (keskhariduse baasil õppija)

VÕIMALUSED TÖÖTURUL:

Karjääri on võimalik teha hooldustöötajast kuni hoolekandeasutuse juhini.

Hooldustöötaja eriala õpilased osalevad SA Innove korraldatud „Noor Meister“ kutsemeistrivõistlustel.

 

 

Hooldustöötaja

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee