fbpx

Tisler 2 aastat - Valgamaa Kutseõppekeskus

Õpe: 

Oodatud on õppima põhiharidusega või vähemalt 22- aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompententsid.
Õpe kestab 2 aastat sessioonidena ja on „tase 4“ kutseõpe.

Vastuvõtu tingimused:

Vestlus

Omandatakse:

Põhiõpingute ained ja valikained, sooritatakse praktika.
Sissejuhatus tisleri eriala õpingutesse
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Materjaliõpetus
Mööbli- ja puittoodete joonestamine
Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia
Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia
Mööbli- ja puittoodete kavandamine
Mööbli ja puittoodete valmistamine

Praktika
Õpilasel on võimalik valida erinevate valikõpingute vahel, millega omandatakse lisa väärtused toetamaks tisleri tööd.
Õppekava osaliste moodulite õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele „Puidupingioperaator, tase 3” vastavad kompetentsid.

Lõpetamine:

Õpilane sooritab õppekava läbimisel „Tisler, tase 4“ kutsekvalifikatsiooni eksami.
Neljanda taseme kutseõppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega.

 Edasiõppimise võimalused:

Tisler „tase 5“
Puittoodete tehnoloog
Puidutöötlemise tehnoloogia, rakenduslik kõrgharidus

Võimalused tööturul:

Metsa- ja puidutööstust loetakse Eestis üheks kiiremini arenevaks lisandväärtuse kasvuga majandusharuks. Kuna üle 80% puidutööstusettevõtetest paikneb väljaspool Tallinna ja Harjumaad on võimalik endale erialane töö leida lihtsalt igast Eesti nurgast.

Peale õppe läbimist, tunneb õpilane puidu ehitust ja puitmaterjalide töötlemise teooriat. Oskab valmistada puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit, treppe, aknaid ja uksi. Suudab pakkuda kliendile eritellimustööna sisekujunduselementide terviklahendusi.

TISLER 2a_05_2015

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee