fbpx

Töökohapõhine õpe - Valgamaa Kutseõppekeskus

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Toetuste andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) elluviimiseks. Loe rohkem siit

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes.

  • Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöös.
  • Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.
  • Õpilasel on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
  • Õppija täidab ettevõttes juhendaja käe all erinevaid tööülesandeid. Sellele lisandub teoreetilisem õppetöö koolis.
  • Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
  • Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse

Tutvuda saab õppekavadega siit

Valgamaa Kutseõppekeskuse töökohapõhise õppe koordinaator on Kärt Kuvvas-Mekk, 5818 3980

 

PRÕM programmi ESF toetuse on saanud järgmised projketid:

PRÕM  leht01

 

Meie kooli PRÕMI UUDISED

Valga haigla õpipoisid meie kooli innovatsiooniklassis

Täna lõpetasid kooli töökohapõhise õppe müüja-klienditeenindajad

Õpipoisiõpe kogub populaarsust Valgamaalase vaheleht 16. veebruar 2017

Valgamaa Kutseõppekeskus alustab õpipoisiõppega Valga Haigla ASis Loe edasi

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee