fbpx

Pehme mööbli valmistaja - Valgamaa Kutseõppekeskus

Õpe:

 • Oodatud on õppima põhiharidusega isik.
 • Õpe kestab 1 aastat ja on „tase 4“ kutseõpe.

 

Vastuvõtu tingimused:

 • Vestlus

Omandatakse: Põhiõpingute ained ja valikained, sooritatakse praktika.

 • Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused karjääriplaneerimise protsessis
 • Mööbli karkassi koostamine
 • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine
 • Mööbli karkassi pealistamine, polsterdamine ja pakkimine
 • Praktika

Õpilasel on võimalik valida erinevate valikõpingute vahel, millega omandatakse lisa väärtused toetamaks pehme mööbli valmistaja tööd.

Õppekava mooduli „Mööbli karkassi koostamine“ õpiväljundite saavutamisel lävendi tasemel omandatakse osakutse „Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3“

 

Lõpetamine:

 • Õpilane sooritab õppekava läbimisel „Pehme mööbli valmistaja, tase 4“ kutsekvalifikatsiooni eksami.
 • Neljanda taseme kutseõppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega.

 

Võimalused tööturul:

 • Metsa- ja puidutööstust loetakse Eestis üheks kiiremini arenevaks lisandväärtuse kasvuga majandusharuks. Kuna üle 80% puidutööstusettevõtetest paikneb väljaspool Tallinna ja Harjumaad on võimalik endale erialane töö leida igast Eesti nurgast.

 

Peale õppe läbimist suudab õpilane kavandada tööülesannetest lähtuvalt tööprotsessi mööbli karkassi koostamiseks, aru saada toote  joonisest, monteerida karkassi ja lõigata välja õmmeldavad ja liimitavad detailid. Oskab polsterdada karkassi ja paigaldada kinnitusvahendid, monteerida ja komplekteerida toote.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee