fbpx

Õpilaskodu - Valgamaa Kutseõppekeskus

Valga õpilaskodu, Loode 3 Valga

Administraatorid: Carmen Poola, Kersti Säde, Anita Oja, Kersti Bagirov

 

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu hinnakirja alates 01.09.2018. a

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu kohatasu 100 eurot kuu/20 eurot ööpäev – sisaldab käibemaksu;
• Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilasele õpilaskodu kohatasu 50 eurot kuu/10 eurot ööpäev –
sisaldab käibemaksu;
• sauna kasutamine (üks tund) – 10 eurot;
• pesu pesemine (üks masinatäis koos pesupulbriga) – 2,5 eurot;
• võtme kaotamine – 25 eurot.

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu kohatasu soodustused alates 01.09.2018. a alljärgnevalt:
• õpilane, kellel ei ole distsiplinaarrikkumisi või on esmakursuslane, rakendatakse 50% soodustust;
• õpilane, kellel on hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,2), täidab sisekorraeeskirju,
põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 75% soodustust;
• õpilane, kellel on väga hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,6), täidab
sisekorraeeskirju, põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 100% soodustust.
• õpilane, kes on esitanud avalduse üksinda toas elamiseks, rakendatakse soodustust vastavalt
õppeedukusele ning liidetakse juurde teise koha täishind õpilasele.
3. Kursusejuhatajal koostada EKISes õppesekretärile kaks korda õppeaastas esildis (seisuga
31.08 ja 31.01), 10 (kümne) tööpäeva jooksul peale tähtaja möödumist, õpilaskodu kasutajatele
hinnasoodustuste rakendamiseks.

Tagatisraha 50 € peab olema tasutud enne kommunaalkulude katmise lepingu sõlmimist. Tagatisraha võetakse kulude korvamiseks.
Tasaarveldus tehakse lepingu lõppemisel/lõpetamisel.

Rekvisiidid:

Saaja: Rahandusministeerium
Arveldusarve number: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800082705
Selgitus: tagatis, õpilase nimi ja isikukood
Summa: 50.-
Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee