fbpx

Õpiränne - Valgamaa Kutseõppekeskus

Õpiränne Hispaanias täiskasvanud kokkadel

Türgi õpirändel osalenute tagasiside

Õpetaja Ranert Lindt stazeerimas Hispaanias

Hispaanias õpirändel osalenud õpilaste tagasiside

Õpetaja Katrin Ufert Maltal stažeerimas

Õpilase Egne Türgi praktika tagasiside

(Project 2018-1-EE01-KA102-046889)

Kandideeri välispraktikale

Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020. http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

Projekt „Kutse- ja erialaste oskuste ning ettevõtlikkuspädevuse arendamine Valgamaa Kutseõppekeskuses“

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased!

Õpirände projektis saavad osalevad alljärgnevad õppegrupid:

  • Koka eriala õpilased
  • Logistiku abi eriala õpilased
  • Veokorraldaja eriala õpilased
  • Lapsehoidja eriala õpilased
  • Sõiduautotehniku eriala õpilased
  • Hooldustöötaja eriala õpilased
  • Tisleri eriala kursuse õpilased

Õpilased valitakse projekti vabatahtlikkuse alusel. Kool ühildab õpirände ja kooli ettevõtepraktika, mille tõttu esimese kursuse õpilased õpirändes osaleda ei saa. Õpilased, kes osalevad õpirändes õpivad  erinevatel õppekavadel – kokk, tisler, hooldustöötaja, jt. Õpilaste vanus on varieeruv, kuna õpirändes osalevad ka hooldustöötja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja õppekaval õppivad õpilased, kelle vanus on üle 20 aasta. Oluliseks valikukriteeriumiks on õpilaste motiveeritus. Õppevõlgadega õpilasi valimisse ei võeta.

Õpilane, kes sobib õpirändes osalema:

  • Tal on õppekavas ettenähtud kooliväline praktika;
  • oskab inglise keelt vähemalt kesktasemel (A2);
  • on omandanud praktikale suunamiseks ettenähtud õpiväljundid.

Inglise keele oskuste taset mõõdetakse keeletestiga. (https://erasmusplusols.eu/et/)

Kandideerimiseks esita:  avaldus, Europassi CV  (inglise keeles, soovitavalt koos fotoga) ja inglisekeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk) Dokumendid saab  saata  Erasmus+ kontaktisikule meie koolis: Kaidi Loos – kaidi.loos@vkok.ee Lisa infot saab ka küsida ruumist A139 või helista 56908616

Kuhu kandideerida:

Hispaania: 

Õpilased valitud! (Kristo Jesse LGE18; Jaagup Mäestu LGE18; Kenert Lääts SAT16; Robin Uibopuu SAT16 ja stazeerima läheb õpetaja Raner Lindt)

Periood: 04.02.2019-04.03.2019

Kohtade arv: 2 autotehnikut, 2 logistikut, 1 õpetaja

Malta:

Õpilased valitud ( Karl Johannes Kikas SAT16; Kermo Kõosalu SAT16; Heli Liis Saarmäe K16; Angeelika Unt K16; Keidi Sokorova K16; Emily Kull K16; Sander Verte T16; Märten Punt T16; Stazeerima läheb õpetaja Katrin Uffert)

Dokumente saata hiljemalt 04.02.2019, Erasmus+ kontaktisikule meie koolis: Kaidi Loos – kaidi.loos@vkok.ee Lisa infot saab ka küsida ruumist A139 või helista 56908616

Periood: 15.03.2019-12.04.2019

Kohtade arv:  2 kokka,  2 autotehnikut, 2 tislerit ja muidugi on oodatud ka hooldustöötajad ja lapsehoidjad. Lisaks on koht ka kahele õpetajale stazeerimiseks

Türgi: 

Õpilased valitud: (Egne Talvik TEG18, Tiina Kurrik TEG18, Mare Taplas TEG18, Maire Reiljan TEG18, Kätlin Võsanurm TEG18, Mari-Liis Tsvetkova TEG18, Triin Reinberg SH17/tP) Stažeerimas õpetaja Britten Kerb

Periood: 04.04.2019-02.05.2019

kohtade arv:  7 õpilast+ 1 õpetaja

Malta: 

Õpilased valitud (Margit Jõeloo LH19/2tK, Merje Konstantinova LH19/2tL, Triin Kubri LH19/2tL ja Kadri Ilmjärv LH19/2tK)

Dokumente saata hiljemalt 22.04.2019, Erasmus+ kontaktisikule meie koolis: Kaidi Loos – kaidi.loos@vkok.ee Lisa infot saab ka küsida ruumist A139 või helista 56908616

periood: 19.05.2019-17.06.2019

Kohtade arv: 6 õpilast+ 2 õpetajat stažeerima

Hispaania:

Õpilased valitud: (Jaanus Liivak, Anneli Savisaar, Evelyn Tamm kõik õpilased on grupist K18/2)

Periood: 05.08.2019-29.08.2019

Kohtade arv : 3 õpilast

Uuel õppeaastal uue hooga! 

Ootan huvilisi kandideerima!

Suurepärane võimalus osaleda 2 kuu pikkusel praktikal HISPAANIAS ja AUSTRIAS!

Lisaks on veel võimalus osaleda projekti raames  1 kuu pikkusel praktikal Maltal

periood:  01.03.2020-01.05.2020 Hispaania

periood: 16.03.2020-24.05.2020 Austria

periood: 01.03.2020-01.04.2020 Malta

Kohtade arv: 4 õpilast Hispaaniasse ja 6 õpilast Austriasse 4 õpilast siis Maltale

Ootan Teie  cv d ja motivatsioonikirja!

Dokumendid  saata  Erasmus+ kontaktisikule meie koolis: Kaidi Loos – kaidi.loos@vkok.ee Lisa infot saab ka küsida ruumist A139 või helista 56908616

NB: Kindlasti võivad kandideerida ka teised erialad, meil on suurepärased koostööpartnerid ja leiame kohad kõigile. Õpilased on: kõik meie koolinimekirjas olevad õpilased ka töökohapõhised õpilased.

Jälgi meie projekti tegemisi ja ka teisi praktikal käike facebookis : https://www.facebook.com/vkokpraktika.kaidi

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee