fbpx

Õpilaskodu - Valgamaa Kutseõppekeskus

Õpilaskodu hinnakiri

  • Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu kohatasu 77 eurot kuu/17 eurot ööpäev – sisaldab käibemaksu;
  • Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilasele õpilaskodu kohatasu 50 eurot kuu/10 eurot ööpäev.

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu kohtasu soodustused alates 01.09.2016. a alljärgnevalt:
Õppeosakonna esildise põhjal kehtestatakse direktori käskkirjaga Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilastele täiendavad soodustused:
• õpilane, kellel ei ole distsiplinaarrikkumisi või on esmakursuslane, rakendatakse 50% soodustust;
• õpilane, kellel on hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,2), täidab sisekorraeeskirju, põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 75% soodustust;
• õpilane, kellel on väga hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,6), täidab sisekorraeeskirju, põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 100% soodustust.
• õpilane, kes on esitanud avalduse üksinda toas elamiseks, soodustusi ei rakendata.

3. Kursusejuhatajal koostada EKISes õppesekretärile kaks korda õppeaastas esildis (seisuga 31.08 ja 31.01), 10 (kümne) tööpäeva jooksul peale tähtaja möödumist, õpilaskodu kasutajatele hinnasoodustuste rakendamiseks.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee