fbpx

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja - Valgamaa Kutseõppekeskus

Õpe:

 • 4 taseme esmaõpe, statsionaarne, sessioonidena, õppetöö aeg vastavalt grupi soovile
 • Õpe kestab 3 kuud

Vastuvõtu tingimused:

 • Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu
 • Vestlus

Õpitakse:

 • Kliimaseadmete diagnostika ja remont
 • Veaotsingu põhioskused
 • Elektroonika alused ja elektriskeemid
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

 

 • Sooritatakse praktika

Lõpetamine:

 • Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist
 • Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga

 

 • Omandatakse mootorsõiduki kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont tase 4 kvalifikatsioon

Võimalused tööturul:

Kliimasüsteeme tohib käidelda ainult kvalifitseeritud isik, seega on vajadus kliimasüsteemide spetsialistide järele suur ja võimalusi töötamiseks on palju.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee