fbpx

Mootorsõidukidiagnostik - Valgamaa Kutseõppekeskus

Mootorsõidukidiagnostik (sõiduautodiagnostik)

Õpe:

 • Õpe toimub sessioonidena ja kestab 1 aasta
 • Omandatakse mootorsõidukidiagnostik, tase 5 kutse

Vastuvõtu tingimused:

 • Õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu
 • Vestlus

Õpitakse:

 • Mootorielektroonika diagnostika ja remont
 • Jõuülekande diagnostika ja remont
 • Siinivõrkude diagnostika ja remont
 • Elektriseadiste ja mugavussüsteemide diagnostika ja remont
 • Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika ja remont
 • Kliimaseadmete diagnostika ja remont
 • Turvaseadiste diagnostika ja remont
 • Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused

 

 • Omandatakse lisaoskused valikõpingutega

Lõpetamine:

 • Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga
 • Viienda taseme kutseõppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega

 

Edasiõppimis võimalused:

 • Rakenduslik kõrgharidus

 

Võimalused tööturul:

 • Tänapäeva autotehnika kiire arengu juures on suur nõudlus kvalifitseeritud diagnostikute järele. Hea haridusega kindlustab õppija omale hea tuleviku ning arengu. Tööle asumise võimalusi on palju.

Eriala lõpetanul on väga head oskused diagnoosida, tuvastada sõidukitel esinevaid rikkeid ja oskused need kõrvaldada.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee