fbpx

Lapsehoidja - Valgamaa Kutseõppekeskus

Lapsehoidja

LAPSEHOIDJA ÕPE:
 Keskhariduse baasil õppija;
✔ Õppeperiood  1 aasta;
Statsionaarne koolipõhine ja/või statsionaarne töökohapõhine õppevorm;
Tasemeõpe, EKR 4.tase.

VASTUVÕTUTINGIMUSED:
Vestlus

ÕPITAKSE:
Turvalise lapsehoiuteenuse tagamine koostöös võrgustikuga;
Lapse kasvu ja arengu toetamine;
Lapse tervise edendamine ja lapse eest hoolitsemine;
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused;
Valikained (õpilasel võimalik valida);
Praktika (võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist)

LÕPETAMINE:

Õppe lõppedes sooritab õpilane Lapsehoidja, EKR tase 4 kutsekvalifikatsioonieksami ning taotleb Euroopa tööturul tunnustatud lapsehoidja kutsetunnistust

EDASIÕPPIMISE VÕIMALUSED:
Kõrgkoolidesse (keskhariduse baasil õppija);
Õpingute jätkamiseks alushariduse või algklasside pedagoogika vallas.

VÕIMALUSED TÖÖTURUL:
Lapsehoidjana välismaal töötamiseks;
Eraettevõtjana lapsehoiuteenuse pakkumiseks;
Lapsehoidjana lapsehoidudes;
Õpetaja abina lasteaedades;
Laste hoolekandeasutustes.

 

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee