fbpx

Köögiabiline - Valgamaa Kutseõppekeskus

Õpe: haridusnõudeta kutseõpe 2a (120 EKAP)
statsionaarne õppevorm
esmaõpe, 3. tase

Vastuvõtu tingimused: vestlus

Õpitakse:

  • puhastamist ja koristamist toitlustusvaldkonnas
  • teeninduse aluseid
  • toiduhügieeni
  • tööalase suhtlemise aluseid
  • köögiabilise praktilise töö aluseid, sh köögiabilise praktika
  • lisaks valikõpingud 30 EKAP väärtuses

 

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

 

Võimalused tööturul:
Õppe edukal läbimisel leiab lõpetanu tööd köögiabilisena kohvikutes, restoranides ja muudes toitlustusteenust pakkuvates asutustes.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee